Vánoční sbírka na Pražském hradě vynesla 180 000 korun

O SOS DĚTSKÝCH VESNIČKÁCH

SOS dětské vesničky patří mezi nejvýznamnější neziskové organizace v České republice, v letošním roce slaví 50 let od svého založení v tehdejším Československu. Ročně pomáhá organizace stovkám rodin ohrožených odebráním dítěte, stejně jako týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem, které ve své původní rodině nemohou vyrůstat. SOS dětské vesničky poskytují komplexní služby sahající od prevence odebírání dětí z rodin přes okamžitou pomoc dětem v akutní nouzi až po podporu pěstounských rodin či pomoc sociálně znevýhodněným mladistvým se vstupem do samostatného života. Činnost organizace je ze 60 procent  financována z příspěvků soukromých dárců a lze je podpořit ve veřejné sbírce na účtu: 211 757 409 / 0300.

V průběhu charitativní sbírky ve prospěch SOS dětských vesniček, jejíž 21. ročník proběhl v období adventu a vánočních svátků pod vánočním stromem na Pražském hradě, se vybralo celkem 180 127 korun. Výtěžek podpoří činnost pražské služby SOS Kompas, která poskytuje terénní sociální služby rodinám v krizi a pomáhá tak dětem, jimž hrozí odebrání z péče rodičů, vyrůstat ve vlastní rodině. Sbírku již tradičně podpořila manželka prezidenta ČR Ivana Zemanová.

„Moc děkujeme všem návštěvníkům Pražského hradu, kteří přispěli do kasičky pod vánočním stromem,“ říká ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová. „Velký dík patří také Hradní stráži, která nám se sbírkou už mnoho let pomáhá a bez níž by se nemohla uskutečnit, dodává.

Výtěžek sbírky podpoří aktivizační službu SOS dětských vesniček, nazvanou SOS Kompas. Ta pomáhá ohroženým rodinám v sedmnácti lokalitách Karlovarského, Jihomoravského a Olomouckého kraje a v Praze. „Naše sociální pracovnice navštěvují rodiny, kterým z nejrůznějších důvodů hrozí odebrání dětí z péče, pomáhají jim řešit širokou škálu potíží, se kterými se potýkají, pracují jak s rodiči, tak přímo s dětmi. Za loňský rok jsme takto pomohli 837 dětem, aby mohly zůstat se svou rodinou,“ vysvětluje účel sbírky Jindra Šalátová.

Zahájení sbírky podpořili svou účastí také moderátoři Velkých zpráv na Primě Karel Voříšek a Klára Doležalová. „Jsme rádi, že jsme, stejně jako v předchozích letech, měli možnost podpořit znevýhodněné děti,“ uvádí Klára Doležalová. „SOS dětské vesničky podporují děti a rodiny, které se ocitnou ve složité životní situaci. Těší mě, že se z našeho zapojení v rámci zahájení sbírky na Pražském hradě stala již tradice, která každým rokem těmto dětem a rodinám pomáhá,“ doplňuje ji její kolega Karel Voříšek.

Tradiční vánoční sbírka se konala ve spolupráci s Hradní stráží a Správou Pražského hradu. Již pošesté nad sbírkou převzala záštitu manželka prezidenta republiky Ivana Zemanová, která tak pokračuje v tradici podpory vánočních sbírek ve prospěch SOS dětských vesniček. Tu založila již v roce 1968 Irena Svobodová, manželka prezidenta Ludvíka Svobody, a po revoluci obnovila Olga Havlová.