Ne všechny děti mají to štěstí, že mohou vyrůstat v bezpečném prostředí své biologické rodiny. Ty děti, o které se z jakéhokoliv důvodu nemůžou starat vlastní rodiče nebo příbuzní, jsou dočasně umístěny do tzv. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (zkráceně ZDVOP), které v rámci ČR provozuje několik desítek neziskových organizací. Co to ale vlastně ZDVOP je a proč je potřeba?

ZDVOP je zařízení pro děti, které se ocitly bez jakékoli péče, jsou týrané, zanedbávané nebo zneužívané, nebo se o ně rodina kvůli tíživé životní situaci není schopna postarat. Nezisková organizace SOS dětské vesničky provozuje tři tato zařízení v rámci programu SOS Sluníčko v Praze a Karlových Varech. V Karlových Varech je prvním a stále jediným poskytovatelem této služby.

Jedněmi z těch, kterým SOS Sluníčko v Karlových Varech pomohlo, jsou sourozenci Janička* (5 let) a Martin* (3 roky). V době příchodu byli oba velmi zanedbaní – špinaví, hladoví a bez základních hygienických návyků, mladší Martin vůbec nemluvil. Do té doby děti přebývaly se svojí těhotnou, prostituující a drogově závislou matkou v nejrůznějších podchodech, sklepech a na ulici. V SOS Sluníčku se obě děti velmi dobře adaptovaly, Janička navštěvuje přípravný ročník základní školy, Martin chodí na logopedii a snaží se dohnat svoje vrstevníky. Přesto se kvůli dlouhodobě zanedbávané péči potýká se zdravotními problémy a nevyhne se operaci. Nikdo z rodiny sourozence ani jednou do Sluníčka nepřišel navštívit. Nyní se připravuje jejich předání do pěstounské péče.

Nejčastějším důvodem, proč se k nám děti dostanou, jsou problémy s bydlením, kdy se rodiny mohou ocitnout bez střechy nad hlavou prakticky z minuty na minutu. Dalším častým důvodem bývá nedostatek financí a s tím související zhoršená péče o děti. Bohužel se čím dál častěji setkáváme i s drogami, domácím násilím, týráním a pohlavním zneužíváním,“ uvádíředitelka SOS Sluníčka v Karlových Varech Dominika Lamperová. „Délka pobytu dětí se samozřejmě liší, ale již se téměř nesetkáváme s krátkými pobyty, naopak většinou se jedná až o několik měsíců,“ doplňuje Dominika Lamperová.

Tety-vychovatelky se snaží dětem v SOS Sluníčku vytvořit co nejbližší atmosféru prostředí rodiny. Všechna zařízení jsou umístěna v rodinných domech, kde je v případě potřeby zajištěná i odborná péče sociální pracovnice, psychologa i dalších specialistů. Pokud je to možné, děti zůstávají v osobním i telefonickém kontaktu se svojí rodinou.

Program SOS Sluníčko pomohl za tři roky své existence 196 dětem, které potřebovaly okamžitou pomoc a nemohly proto zůstat ve své původní rodině. SOS Sluníčko poskytuje ohroženým dětem okamžitou a krátkodobou pomoc. Děti by měly být do těchto krizových zařízení umisťovány maximálně na 6 měsíců a o jejich dalším osudu často rozhoduje soudní nařízení. V roce 2015 se z SOS Sluníčka 73 procenta dětí vrátila zpět domů, 23 procenta našla nový domov u pěstounů a 4 procenta byla umístěna v ústavním zařízení.

*Jména byla z důvodu ochrany dětí změněna.