Před 34 lety schválilo valné shromáždění OSN Úmluvu o právech dítěte. Na památku tohoto podpisu se stal 20. listopad Dnem dětských práv. Česká (respektive tehdejší Česká a Slovenská federativní) republika úmluvu ratifikovala v roce 1990. Od té doby došlo v Česku k výraznému posunu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a dodržování dětských práv. Ombudsman hájící práva dětí ale v českém právním řádu zatím chybí. SOS dětské vesničky svého dětského ombudsmana mají, při příležitosti Dne dětských práv ale upozorňují, že ten oficiální a celostátní je stále potřeba.

Nemocnice, která brání rodičům v trvalé přítomnosti u malého hospitalizovaného dítěte. Soudy, které nepřiměřeně dlouho protahují rozhodnutí o svěření dítěte do péče, a tomu tak utíkají drahocenné měsíce, kdy vyrůstá bez rodičů. Pracovnice OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí), která nejedná v nejlepším zájmu dítěte, ale výrazně straní jednomu z rodičů… To je jen několik ukázek případů, v nichž by děti měly najít zastání u svého ochránce práv, neboli ombudsmana. O jeho potřebnosti se v České republice mluví už mnoho let, k jeho zřízení nás zavazuje i podpis zmíněné Úmluvy OSN o právech dítěte. Stále však nebyla schválena potřebná novela zákona o veřejném ochránci práv. V okolních zemích přitom dětského ombudsmana už dávno mají, na Slovensku například od roku 2015, v Polsku ještě o pět let déle. U nás dnes patří ochrana dětských práv do kompetence zástupce ombudsmana Víta Alexandra Schorma, představuje však jen jednu ze 14 oblastí, jež má na starosti.

V loňském roce předložila návrh zákona skupina poslanců ANO v čele s bývalou zmocněnkyní vlády pro lidská práva Helenou Válkovou. Dostalo se mu ale velmi vlažného přijetí ze strany vlády, počítal totiž se zřízením samostatného úřadu dětského ombudsmana, což vláda označila ve svém stanovisku za rozpočtově nezodpovědné. V současné době je na stole návrh zákona, pod nímž je podepsán ministr pro legislativu Michal Šalomoun, spolupracovali na něm vládní poslanci, ale také zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková a současný všeobecný ombudsman Stanislav Křeček. Jedná se o návrh spíše kompromisní, který dětského ombudsmana začleňuje pod stejný úřad jako všeobecného ochránce práv. Přestože připomínkové řízení k návrhu zákona bylo ukončeno už v červenci, vláda o něm dosud nejednala.

„Dětská práva jsou v České republice pořád brána jako okrajová záležitost. V naší práci se přitom často setkáváme s případy, kdy se nejlepší zájem dítěte nedaří prosadit, nebo to trvá velice dlouho,“ říká Jindra Šalátová, ředitelka organizace SOS dětské vesničky, která pomáhá ohroženým dětem. „Pro nás v SOS dětských vesničkách je dodržování dětských práv a ochrana dětí jednou z hlavních priorit. Děti, kterým pomáháme, mají k dispozici kromě našich sociálních pracovníků také svého ombudsmana a jeho ženskou zástupkyni. Mohou je kontaktovat v případech, kdy se se svým problémem nemohou nebo nechtějí svěřit dospělým ve svém okolí, ať se jedná o rodiče, učitele nebo třeba naši sociální pracovnici. Není to samozřejmě náhrada veřejného ochránce dětských práv. Náš ombudsman je spíš takový rádce, který ale v případě nouze dokáže zalarmovat i příslušné úřady. Řeší s dětmi případy, kdy jim někdo ubližuje ve škole nebo doma, kdy mají pocit, že se jim děje nějaké bezpráví nebo si neví v něčem rady,“ dodává Jindra Šalátová.