Praha oslaví od 10. do 16. června 2019 první ročník Týdne pěstounství. Návštěvníky čekají v rámci dvacítky akcí po celé Praze semináře, diskuse s odborníky a se samotnými pěstouny, výstavy a promítání dokumentárních filmů s tematikou náhradní péče či volnočasový program pro rodiny s dětmi. Všechny akce během Týdne pěstounství Praha jsou zdarma.

Seriál akcí odstartuje dnem otevřených dveří ve službě SOS Přístav. Těšit se můžete:

  • 9:00 – 17:30 Informace o pěstounství a činnosti SOS dětských vesniček. Střípky z 50 let činnosti SOS dětských vesniček (výstava)
  • 9:00 – 12:00 náhradní rodinné péče. Interaktivní program pro žáky základních škol na téma (Veronika Kynclová, Adéla Ticová), účast nutno rezervovat předem na tel. 724 527 372
  • 13:00 – 14:00 Rozhovor pro novináře a média (Jindra Šalátová a Michaela Poláková)
  • 16:00 – 17:30 Informační blok o projektu Specializace pěstounské péče (Kateřina Šlesingerová, Martin Triebenekl, Adéla Ticová)

Kde: SOS Přístav, Lahovská 85, Praha 5

Akci pořádá Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí ve spolupráci s úřady městských částí, příspěvkovou organizací a neziskovými organizacemi.

Podrobný program akce na www.tydenpestounstvi.praha.eu

Týden pěstounství Praha