Dnešní SOS dětské vesničky jsou moderní organizací, která poskytuje širokou škálu služeb nejen pěstounským rodinám žijícím přímo v některé z dnes již tří SOS vesniček, ale také pěstounům žijícím kdekoliv jinde. Velkou skupinou příjemců pomoci ze strany organizace se staly ohrožené rodiny, jimž hrozí odebrání dětí z péče, protože bez pomoci zvenčí neumí nebo nedokáží zabezpečit dětem odpovídající podmínky k životu. Díky pomoci terénních sociálních pracovnic SOS dětských vesniček ale velká většina těchto dětí může zůstat ve svém přirozeném prostředí a dál vyrůstat se svými rodiči. Pro ty děti, které z jakéhokoliv důvodu ve své rodině zůstat nemohou, provozuje organizace krizová centra SOS Sluníčko, kde se dětem dostane potřebné pomoci a podpory po dobu, která je nezbytná k dlouhodobému vyřešení jejich situace.

Dvacítka fotografií Terezy Kostkové zůstane v Galerii Českých center až do Vánoc, s přestávkou mezi 7. a 19. listopadem. Vstup na výstavu je dobrovolný, výtěžek podpoří SOS dětské vesničky.

Výstava by nemohla vzniknout bez podpory společnosti Cewe Fotolab, která zdarma fotografie vytiskla. Dalšími partnery výstavy jsou Česká centra, Divadlo v Řeznické a společnost Matuzalem.

Herečka, moderátorka a také fotografka Tereza Kostková nafotila pro SOS dětské vesničky sérii snímků Cesty k sobě, které jsou od 9. října k vidění v Galerii Českých center v Rytířské ulici v Praze. Pomocí svého koníčku tak Tereza Kostková poutá pozornost k organizaci, která v letošním roce oslavila 50 let pomoci dětem.

Fotografovat začala Tereza Kostková už v útlém dětství a stala se z toho její velká vášeň. „Nesmírně mě baví sledovat svět schovaná za objektivem fotoaparátu a zaznamenávat prchavé okamžiky, které ostatním třeba uniknou, ale je v nich skrytá krása,“ říká herečka. „Patronkou SOS dětských vesniček jsem se stala proto, abych pomohla této organizaci dát o sobě světu vědět, že i po půl století od svého vzniku jsou stále tady a stále pomáhají dětem, aby mohly prožít šťastné dětství. SOS dětské vesničky pomáhají dětem a rodičům hledat cestu k sobě navzájem, já zase pomáhám dárcům najít si cestu k SOS vesničkám,“ dodává s odkazem na název výstavy.

Nezisková organizace SOS dětské vesničky vznikla na konci 60. let z iniciativy odborníků, kteří hledali alternativu k ústavní výchově opuštěných dětí. Pro myšlenku SOS dětských vesniček, v nichž pěstounské maminky pečují v rodinných domcích a s podporou odborného personálu o svěřené děti v rodinném prostředí, dokázali získat širokou podporu veřejnosti. V celonárodní sbírce se tehdy vybralo během přelomových let 1968-1969 více než 28 milionů korun, za něž byly postaveny dvě vesničky, ve kterých od té doby našly nový láskyplný domov postupně již stovky opuštěných dětí. Ačkoliv v normalizačních letech převzaly správu nad vesničkami státní orgány, jejich činnost nikdy nezanikla a po Sametové revoluci se opět staly neziskovou organizací.
„Starší generace si vznik naší organizace pamatuje, byla to tehdy veliká událost a alespoň drobnou částkou na výstavbu vesniček přispěl skoro každý,“ říká výkonná ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová. „Mnozí z nich ale netuší, že i po padesáti letech jsme stále tady a stále pomáháme dětem vyrůstat v láskyplném, rodinném prostředí. Proto jsme Tereze Kostkové velmi vděčni, že svým jménem zaštítila naši organizaci a dokonce pro nás uspořádala tuto krásnou výstavu,“ dodává Jindra Šalátová.