Rodinám pomáháme různými způsoby. V Jihomoravském kraji například využíváme metodu terapie se zvířaty, která přináší psychické uvolnění, pohodu a působí pozitivně na fyzickou i psychickou stránku člověka.
Naše sociální pracovnice pracují s klienty na farmě U tří koníků v Brně. Prostřednictvím koní lépe navazují vztah s klientem a získávají jeho důvěru. V bezpečném prostředí farmy se klienti snadněji otevřou a svěří se svými starostmi, obavami a přáními.
Práce se zvířaty pomáhá lépe se zorientovat v rodině a dokáže odhalit problémy, které je nutné řešit. Díky zvířatům si děti i rodiče osvojují správné návyky, učí se mezi sebou lépe komunikovat a rozvíjejí své sociální dovednosti. Kontakt se zvířaty prostě působí blahodárně.