V polovině srpna by oslavil sté narozeniny jeden ze zakladatelů SOS dětských vesniček, světoznámý dětský psycholog Zdeněk Matějček. Jako první v 60. letech pojmenoval a podrobně popsal psychickou deprivaci dětí vyrůstajících v ústavní péči. Zasloužil se nejen o povolení a rozvoj pěstounské péče v tehdejším Československu, ale také o prodloužení mateřské dovolené a ustoupení od ideálu kolektivní výchovy, kterou nastolila komunistická moc v 50. letech. Věnoval se výzkumu nechtěných dětí, dětí závislých matek, dětí handicapovaných a mnoha dalších. Byl také prvním, kdo u nás pracoval s dětmi trpícími dyslexií a dalšími poruchami učení jinak, než medikací.

SOS dětské vesničky připravily při příležitosti stého výročí vzpomínkový materiál Století Zdeňka Matějčka v němž kromě shrnutí hlavních faktů připomínáme Zdeňka Matějčka pohledem pamětníků – kolegů, pěstounských maminek, které vybíral a školil pro první SOS dětskou vesničku, nebo dětí, kterým pomohl. Všichni na něj vzpomínají podobnými slovy, z nichž na prvním místě jmenují laskavost. Součástí vzpomínkové brožury je také obsáhlejší rozhovor s dcerou profesora Matějčka Janou Severovou.