Karlovy Vary, 4. 6. 2014 – Bezpečné místo a ochranu v SOS Sluníčku nalézají děti zanedbávané, zneužívané či týrané a také děti, o něž se na přechodnou dobu nemohou rodiče postarat. SOS Sluníčko jim poskytuje nepřetržitou péči a podmínky připomínající zdravé rodinné prostředí, které většina z dětí v tomto zařízení zažívá úplně poprvé.

Třeba jako čtyřletý Matěj. „Přišel k nám na podzim v naprosto zuboženém stavu. Byl kriticky podvyživený a neuměl ani došlápnout na chodidla, protože mu jeho rodina nedovolovala slézat z postele, aby je neotravoval”, vypráví těžko uvěřitelný příběh malého Matěje Dominika Lamperová, ředitelka karlovarského SOS Sluníčka. Matěje ihned odvezly do nemocnice na transfuze. Až nabral trochu síly, věnovaly jsme mu u nás v SOS Sluníčku maximální péči. Dnes má Matěj kulaté tváře, směje se a někdy dokonce i zlobí. Nevěřili byste, jak moc takové zlobení může těšit”, s úsměvem dodává Dominika Lamperová.

Nejčastějšími důvody, proč se děti ocitají v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko, jsou finanční problémy rodiny a ztráta bydlení. V zařízení pobývají děti od 0 do 18 let, ve větší míře se jedná o chlapce. Průměrná doba pobytu dětí v SOS Sluníčku je 3 měsíce. Snahou Sdružení SOS dětských vesniček jako provozovatele zařízení je, aby pobyt dětí zde byl co nejkratší. Proto kromě poskytnutí ochrany dětem současně pomáhají vyřešit rodinám problémy a sanovat rodinné prostředí prostřednictvím střediska sociálně aktivizačních služeb SOS Kompas, aby byl zajištěn bezpečný návrat dětí domů.

Pokud návrat dětí do původní rodiny není možný, spolupracuje Sdružení SOS dětských vesniček s orgány sociálně-právní ochrany dětí na vyhledávání náhradních rodin pro ohrožené děti a tak mají děti jako Matěj naději prožít šťastné dětství v pěstounské či adoptivní rodině. Prioritou však pro SOS dětské vesničky zůstává bezpečný návrat dětí rodičům, do ozdraveného rodinného prostředí.

Pomohou více ohroženým dětem

Počet ohrožených dětí, kterým SOS Sluníčko za první rok poskytlo péči, překročil dvě desítky. Byli jsme pravděpodobně jediným krajem, kde nebylo zřízeno žádné zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Vzhledem k tomu, že ani počet pěstounů na přechodnou dobu v kraji není dostačující, byla potřeba okamžitého řešení krizové situace dětí orgány sociálně-právní ochrany řešena často velice komplikovaně, děti byly umisťovány mimo kraj, daleko od rodin, popřípadě do školských nebo zdravotnických  zařízení“, popisuje situaci v Karlovarském kraji Petra Maněnová, vedoucí krajského oddělení sociálně-právní ochrany dětí. „Od zahájení provozu SOS Sluníčka je kapacita zařízení plně využívána, což potvrzuje, že tato služba dětem je v kraji velmi potřebná,“ dodává.

Počet žádostí o přijetí do zařízení SOS Sluníčko totiž výrazně překračuje původně plánovanou kapacitu, v uplynulých měsících bylo nutné už více než padesát dětí odmítnout. Vzhledem k situaci tedy Sdružení SOS dětských vesniček pracuje na rozšíření kapacity a už během letních prázdnin bude moci poskytnout bezpečné místo dalším dětem v nouzi.