Karlovy Vary, 18. února 2014 – Sdružení SOS dětských vesniček, provozovatel zařízení SOS Sluníčko pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zaznamenaly v prvních týdnech letošního roku nárůst počtu žádostí o přijetí dětí nacházejících se v krizové situaci. Současná kapacita zařízení však zdaleka nedostačuje a počet dětí, které musely být z kapacitních důvodů odmítnuty, už dosáhl několika desítek. Sdružení SOS dětských vesniček proto hledá dárce, kteří finančně podpoří rozšíření kapacity zařízení. SOS Sluníčko tak bude moci pomáhat dvojnásobnému počtu ohrožených dětí.

Komu SOS Sluníčko pomáhá

Útočiště a ochranu v SOS Sluníčku nalézají děti, o něž se na přechodnou dobu nemohou rodiče postarat, a především děti zanedbávané, zneužívané či týrané. SOS Sluníčko se jim snaží poskytnout láskyplnou péči a podmínky připomínající zdravé rodinné prostředí, které většina z dětí v tomto zařízení zažívá úplně poprvé. Během svého pobytu ve Sluníčku děti neztrácejí kontakt s prostředím, v němž vyrůstaly, pokračují v docházce do školy či školky a věnují se svým obvyklým volnočasovým aktivitám a kroužkům. SOS Sluníčko se navíc může jako jediné v celém kraji postarat o děti všech věkových skupin, od miminek po dospívající děti, a umožňuje tak sourozencům i v nepříznivé situaci zůstat pohromadě.

„SOS Sluníčko je jediným zařízením, které může přijmout dítě, jež se cítí ohroženo, na jeho vlastní žádost, tedy bez souhlasu zákonného zástupce. To nám umožňuje velmi rychle zareagovat a poskytnout okamžitou péči týraným či jinak ohroženým dětem“, říká Jindra Šalátová, programová ředitelka Sdružení SOS dětské vesničky, ale k aktuální situaci zároveň dodává: „Kapacita našeho zařízení byla však velmi rychle naplněna a tak jsme za pár měsíců museli odmítnout již 32 dětí v nouzi.“

Rekonstrukce pomůže více ohroženým dětem

Po získání finančních prostředků na rozšíření kapacity SOS Sluníčka bude moci Sdružení SOS dětských vesniček velmi rychle poskytnout péči dvojnásobnému počtu dětí. Rekonstrukce prostor je připravena, její spuštění však závisí na tom, zda se sdružení podaří získat dostatek finanční podpory od dárců. Pomoci s vybudováním útočiště pro ohrožené děti můžete zasláním příspěvku na účet 211 757 409 / 0300.