Jedinečné partnerství s názvem A Home for a Home mezi Heimstaden a SOS dětskými vesničkami má mezinárodní rozměr. Chce společně vytvořit bezpečný domov a pevnou platformu pro rodiny a děti na celém světě. Třetí největší poskytovatel nájemního bydlení v Evropě poskytne této neziskové organizaci každoroční dar 100 EUR za každou bytovou jednotku, kterou vlastní (v současné chvíli přes 116 000 jednotek). Mezinárodní federace SOS dětských vesniček bude tyto peníze směřovat do více než 30 různých iniciativ v 19 zemích, například na programy na posílení rodiny, pěstounské péče a zaměstnanosti mladých lidí. Díky tomuto daru začnou české SOS vesničky po více než 50 letech své existence v Česku konečně fungovat i v Moravskoslezském kraji.

Svou první kancelář otevřou SOS dětské vesničky v Havířově. Připravují spuštění dvou velkých programů. První bude zaměřen na pěstouny a jejich podporu. „Posláním projektu je podporovat pěstouny v péči o přijaté děti v oblastech, které jsou pro náhradní rodinnou péči specifické, nabízet řešení v obtížných situacích a pomáhat je zvládat, ale díky spolupráci s Heimstaden také vytvářet bezpečné zázemí. Prostřednictvím této spolupráce jsme schopni nabízet dostupné a dotované bydlení pěstounům pečujícím o sourozenecké skupiny,“ říká ředitelka SOS vesniček Jindra Šalátová.

Druhý projekt je svým zacílením vůbec první svého druhu v Česku. Bude vyhledávat mladé rodiny, kterým hrozí odebrání dítěte, nebo maminky, které zvažují dítě odložit z důvodu nedostatečné podpory z okolí. Jeho smyslem je tyto mladé rodiče maximálně podpořit, aby dětem vytvořili bezpečné a milující prostředí. „Připravujeme ve spolupráci s Heimstaden vybavené malometrážní byty, kde budou po dobu půl roku tito rodiče procházet intenzivním tréninkovým programem. V kombinaci s bydlením v přirozeném prostředí je tento projekt svým způsobem unikátní,“ vysvětluje Jindra Šalátová a dodává, že spuštění obou programů se silným partnerem v zádech a stabilním financováním je důležitým krokem ke změně ve společnosti vůbec. „Chceme a musíme vnímat našeho zákazníka skrz jeho individuální příběh. A ne všichni mají to štěstí, že vyrůstali v milující rodině. Deficit osobních vztahů může děti poznamenat na celý život. Pakliže můžeme něco udělat, pojďme do toho. Jsem hrdý na našeho vlastníka, že vidí svět skrz tyto hodnoty a dokáže je přenést do celé firmy i mezi zaměstnance. Protože ani oni nezůstanou stranou a do programů se osobně zapojí jako dobrovolníci,“ doplňuje na adresu projektu A Home for a Home generální ředitel Heimstaden v Česku Jan Rafaj. V Česku nyní žije asi 26 tisíc dětí mimo své biologické rodiny a 8500 z nich vyrůstá v ústavech. Z toho je okolo 300 dětí, které jsou mladší 3 let.

Ambicí SOS dětských vesniček a společnosti Heimstaden je také nastavit úplně nový standard spolupráce neziskových organizací a firem. Jedním z příkladů je projekt v Guineji-Bissau, kde SOS dětské vesničky rozvíjejí dětskou vesničku nové generace.  S využitím odborných znalostí společnosti Heimstaden v oblasti správy nemovitostí a udržitelnosti se tato vesnička nové generace stane udržitelným centrem pro místní komunitu, které bude poskytovat čistou energii, digitální přístup, odborné vzdělávání a nouzové bydlení pro děti a mládež v místní komunitě. „Toto partnerství je mnohem víc než jen dary. S iniciativou A Home for a Home posouváme naši práci v oblasti udržitelnosti na další úroveň a rozšiřujeme naši misi Přátelských domovů na tisíce dětí a rodin po celém světě. Spatřujeme velkou příležitost v tom, jak využít naše rozsáhlé znalosti a zapojit do této vzrušující cesty naše zaměstnance a partnery, stejně jako naše zákazníky,“ říká Patrik Hall,“ generální ředitel společnosti Heimstaden.

V současné době žije více než 200 milionů dětí po celém světě v nestabilních podmínkách a hrozí jim, že ztratí péči své rodiny. Pandemie negativně ovlivnila boj proti chudobě a hladu, v důsledku čehož v mnoha částech světa roste počet těhotenství mladistvých, dětských sňatků a psychických problémů. Kromě podpory mnoha globálních programů podporuje iniciativa A Home for a Home také programy na pomoc dětem a rodinám v zemích, kde Heimstaden působí. V úzké spolupráci začaly místní týmy SOS dětských vesniček a společnosti Heimstaden rozvíjet první cílené iniciativy podobné těm, které začnou v Moravskoslezském kraji.