Praha, 14. ledna 2016 – Během roku 2015 vzrostl počet dětí, kterým SOS dětské vesničky poskytovaly ve svých programech pomoc, na 893. Ve srovnání s rokem 2014 se jedná o nárůst o 82 %, oproti roku 2012 se pak podařilo počet dětí dokonce více než zdesetinásobit. SOS dětské vesničky tak potvrzují své postavení jedné z nejvýznamnějších organizací působících na poli sociální pomoci ohroženým dětem v České republice.

Jednoznačně nejvíce dětí prošlo v loňském roce preventivními programy. Jen program SOS Kompas, který se zaměřuje na rodiny ve vážné situaci ohrožené odebráním dítěte, poskytl v loňském roce pomoc 499 dětem. Tento program byl během roku 2015 rozšířen také do Prahy, Zábřehu a Prostějova a dnes pomáhá rodinám ve více než 70 lokalitách.

Organizace stará 45 let prošla v posledních třech letech razantní proměnou a nyní je schopna poskytovat pomoc stále většímu počtu ohrožených dětí prostřednictvím komplexní nabídky služeb. Programy SOS dětských vesniček nyní zahrnují jak preventivní pomoc v rodinách ohrožených odebráním dítěte, tak krizovou pomoc týraným, zneužívaným či zanedbávaným dětem, stejně jako podporu pěstounské péče a následnou péči pro dospívající děti z pěstounských rodin či dětských domovů při přechodu do samostatného života.

„Jsem moc rád, že se nám podařilo úspěšně transformovat naši organizaci a nastartovat dynamický a přitom udržitelný rozvoj našich programů. Díky tomu můžeme pomáhat stále většímu počtu ohrožených dětí,“ říká národní ředitel SOS dětských vesniček Petr Lužný. „Velký dík přitom patří našim dárcům a partnerům, bez jejichž podpory bychom těchto vynikajících výsledků nemohli dosáhnout.“

V rámci preventivních programů provozují SOS dětské vesničky také nízkoprahové zařízení SOS Kajuta pro děti z rizikového prostředí, které v loňském roce poskytovalo své služby 145 dětem.

Statistika vývoje počtu dětí v programech SOS dětských vesniček v letech 2012 – 2015

RokCelkemMeziroční nárůstPreventivní péčeOkamžitá pomocPěstounská péčeNásledná péče
201286 –86
2013186116%63168423
2014491164%3232912019
201589382%64410412421
2016 (plán)1 20034%

„Práci s ohroženou rodinou vnímáme jako klíčovou, a proto jsme se v loňském roce zaměřili především na rozšiřování preventivních programů,“ doplňuje programová ředitelka Jindra Šalátová. „Soustředíme se na to, aby co nejvíce dětí mohlo zůstat ve svých vlastních rodinách a k jejich odebrání vůbec nedošlo.“

Kromě preventivních programů poskytly SOS dětské vesničky pomoc také 104 dětem v zařízeních SOS Sluníčko pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V rámci podpory dětí v pěstounské péči pak pomohly 145 dětem.

I v letošním roce plánují SOS dětské vesničky pokračovat v růstu a pomáhat stále více dětem. Připravují rozšíření preventivního programu SOS Kompas v Praze i jeho otevření v dalších lokalitách v závislosti na aktuálních potřebách a zájmu místních úřadů.

V roce 2016 tak chtějí SOS dětské vesničky pomoci přibližně 1 200 dětem.