V České republice meziročně významně vzrostl počet nahlášených případů týrání, zneužívání a zanedbávání dětí. Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se v loňském roce zvýšil počet těchto případů o 12,5 % na 8 478, z toho počet zanedbávaných dětí stoupl dokonce o 17,6 %. SOS dětské vesničky na tyto údaje upozorňují u příležitosti Světového dne prevence týrání a zneužívání dětí (19. 11.) a Světového dne dětí (20. 11.) a aktivně se do osvěty zapojují preventivním projektem TAK SNADNO SE TO NEPOZNÁ.

„Z dostupných statistik, které vyjadřují počty zaznamenaných týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, vidíme významný nárůst dětí zanedbávaných,“ uvádí programová ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová. „Nejčastějším oznamovatelem bývá škola či zdravotnické zařízení. Tento nárůst si vysvětlujeme zvýšením informovanosti veřejnosti, která je citlivější k projevům zanedbávání dětí. Stále se ale bohužel jedná o vrchol ledovce a většina případů uniká naší pozornosti.“

Odborníci odhadují, že nahlášením se odkryje přibližně pouze desetina skutečných případů, naprostá většina tedy zůstává utajena a děti bez šance na účinnou pomoc. I proto se SOS dětské vesničky zaměřují na realizaci osvěty v rámci široké veřejnosti i přímo ve školách, kde je potenciálních obětí nejvíce.

Statistiky týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v letech 2012 – 2014

Počet hlášených případů

Z toho případy zanedbávání

2012

7 525

4 869

2013

7 527

4 663

2014

8 478

5 484

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí, dostupné online na www.mpsv.cz/cs/3869

Právě v rámci prevence realizují SOS dětské vesničky již druhým rokem kampaň TAK SNADNO SE TO NEPOZNÁ, s níž letos poprvé v rámci pilotního projektu zamířily také do základních škol. Cílem projektu je upozornit děti i pedagogy na problematiku násilí páchaného na dětech a informovat je o tom, co mají v případě potřeby udělat a koho mohou oslovit.

„Příspěvkem SOS dětských vesniček ke zvýšení informovanosti veřejnosti je kampaň TAK SNADNO SE TO NEPOZNÁ, jejíž druhý ročník aktuálně ukončujeme v Praze. Prostřednictvím preventivních seminářů na základních školách se snažíme předcházet týrání, zneužívání a zanedbávání dětí. Na základě zkušeností z Prahy budeme v příštím roce tento projekt realizovat i v dalších krajských městech,“ doplňuje Jindra Šalátová.