Vážené poslankyně a poslanci, vážené senátorky a senátoři, vážené členky a členové vlády,

jako lékaři, psychologové, sociální pracovníci a další odborníci pracující s nejzranitelnějšími ohroženými dětmi vás chceme vyzvat k rychlému projednání novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí a klíčových pozměňovacích návrhů. Stávající podoba zákona je zastaralá a nedokáže garantovat dostatečnou ochranu ohrožených dětí, a to zvláště v tíživé době, kterou procházíme a jejíž pokračování nás čeká také po skončení pandemie.

S koronavirovou krizí byly tisícům dětí v ústavních zařízeních omezeny kontakty se světem mimo ústav a kvůli ochromení úřadů se výrazně zpomalilo vyhledávání a příprava nových náhradních rodičů. Služby pomáhající biologickým rodinám jsou za hranou svých kapacit a zároveň kvůli prohlubujícím se sociálním a ekonomickým problémům rychle přibývá dětí v ohrožení. Hrozí přeplnění ústavů a nárůst počtu případů týrání, zneužívání a zanedbávání. Je potřeba připravit rychlé kroky, které dětem znovu zvýší šance vyrůstat v bezpečných biologických nebo náhradních rodinách.

Na přijetí klíčové novely o sociálně-právní ochraně dětí v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zbývá posledních několik týdnů. Prosíme vás, abyste tuto šanci využili. Je nutné, aby novela znemožnila umisťování malých dětí do ústavní péče, zásadně navýšila odbornou a finanční podporu náhradním rodičům a transformací kojeneckých ústavů uvolnila kapacity na posílení sítě služeb pro ohrožené rodiny. Jde o kroky diskutované dlouhá léta, které nevyřeší všechny problémy ohrožených dětí, přinesou ale zásadní zlepšení a umožní pokračování systémových změn.

Koronavirus odložil nebo zpomalil přípravu celé řady klíčových zákonů a systémových reforem. Tato novela je jednou z mála hlubokých změn, kterou je navzdory koronavirové krizi možné ještě stihnout schválit. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí (tisk 911) se znovu vrátila do druhého čtení. Pevně doufáme, že opakované druhé a následně třetí čtení přijde na pořad co nejdříve.

Po letech diskusí je potřeba učinit reálné legislativní kroky. Prosíme, abyste se společně zasadili o schválení novely a potřebných pozměňovacích návrhů. Děti – a zvláště ty hrožené – už nesmíme nechat déle čekat.

PhDr. Petra Winnette, PhD., srovnávací vědkyně, specialistka na raný vývoj, psychoterapeutka
Prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., klinický psycholog, 1.LF UK
Mgr. Tereza Jandová, ředitelka Soukromý dětský domov S.O.S. 92, z.ú.
PhDr. Mgr. Zuzana Šípová, psycholožka MUDr. Zlatko Marinov, klinický pediatr Pediatrické kliniky FN Motol a 2. LF UK Praha, praktický dětský lékař pro děti a dorost
Ing. Radka Soukupová, ředitelka Centra služeb rodinu a dítě a dětského domova Charlotty Masarykové
Mgr. Anna Němcová, psychoterapeutka
Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka Nadace J&T
Mgr. Radka Švecová, předsedkyně Profesního sdružení přechodných pěstounů, přechodná pěstounka
MUDr. Eva Křížová, lékařka
David Svoboda, DiS., předseda Asociace Dítě a Rodina, ředitel Amalthea, z.s.
Mgr. Terezie Pemová, sociální pracovnice, NIDAR
Mgr. Klára Laurenčíková, předsedkyně Výboru pro práva dítěte
Petra Wünschová, ředitelka a zakladatelka Centra LOCIKA
Mgr. Milena Johnová, sociální pracovnice a politička
PhDr. Věduna Bubleová, ředitelka Střediska náhradní rodinné péče
Ing. Petra Kačírková, ředitelka Lumos v ČR
MUDr. Kamila Dimova, praktická lékařka pro děti a dorost
Michal Němec, ředitel Prevent 99, z.s., viceprezident APSS ČR pro služby sociální prevence, člen Výboru Asociace Dítě a Rodina
Mgr. et Mgr. Julie Kochová, předsedkyně Dobrý start – Z rodiny doletí dál, z. s.
Mgr. Karolína Kubicová, sociální pracovnice, Děti patří domů, z.s.
Mgr. Eliška Hrbková, vedoucí denního stacionáře pro léčbu emočně nestabilní poruchy osobnosti Psychiatrická nemocnice Bohnice
PaedDr. Zdeněk Moldrzyk, sociální pracovník, krizový intervent, master lektor programu PRIDE
Mgr. Lenka Matoušková, psycholožka a ředitelka Aufori, o.p.s.
Mgr. Bohumila Krejčíková, předsedkyně Aliance náhradních rodin ČR, pěstounka
PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová, ředitelka Náhradním rodinám, o.p.s.
Mgr. Pavlína Němcová, ředitelka Do náruče, z.s., psycholožka
Bc. Tereza Hubáčková, odborná pracovnice Nadace J&T
Mgr. Ivana Dorotíková, sociální pracovnice, metodička sociální práce, Centrum psychologické pomoci, p.o.
Jana Luhanová, DiS., koordinátorka projektů náhradní rodinné péče, Rodinné centrum Routa, z.s.
Mgr. Petr Zmuda, ředitel Centra pro dítě a rodinu Valika, z.s.
Mgr. Diana Šmídová, právnička se zaměřením na práva dětí
Mgr. Anežka Žofáková, psycholožka pedagogicko-psychologické poradny
Ágnes Němečková, členka Výboru pro práva dítěte
Ing. Andrea Doubková, Janus, z. s., ředitelka NNO (psychoterapeutka)
David Kocman, M.A. Ph.D., sociolog
PhDr. Lucie Lebdušková, klinická psycholožka
Dipl.-Psych. Lucie Kolaříková, psycholožka a terapeutka
Bc. Věra Dvořáková, ředitelka Farní charity Litomyšl Mgr. Miroslava Vokounová Krepčíková DiS., speciální pedagožka, sociální pracovnice
PaedDr. Eva Kráčmarová, MBA, ředitelka Ecce Homo Šternberk, z.s.
Mgr. Tomáš Kahan, ředitel a klíčový pracovník Společnosti pro podporu náhradní rodinné péče Amina o.p.s.
Ludmila Janžurová, ředitelka Kolpingova rodina Smečno
Mgr. Miroslava Flemrová, ředitelka, Dům tří přání, z.ú.
Mgr. Iva Rosíková, ředitelka, Salinger, z.s.
Mgr. Monika Macáková, ředitelka RC Radost o.p.s.
Světluše Jiráňová, DiS., ředitelka Centra Protěž, Liberec
Bc. Aleš Dietrich, ředitel z.ú. Pěstounské rodiny Kraje Vysočina
Bc. Monika Dietrichová – sociální pracovnice z.ú. Pěstounské rodiny Kraje Vysočina
Bc. Gabriela Chovancová, ředitelka společnosti DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s.
Mgr. Zuzana Cesneková, předsedkyně, Barevný svět dětí, z. s.
Ing. Bc. Dana Lipová, ředitelka Nadace Sirius
Mgr. Hana Francová, Ph.D., ředitelka a klíčová sociální pracovnice Temperi, o.p.s.
Bc. Daniela Kuhnová, výkonná ředitelka Rozum a Cit, z.s.
Mgr. et Mgr. Magdalena Opletalová, ředitelka Fokus Praha
PhDr. Tomáš Ochotnický, ředitel organizace LATUS pro rodinu, o.p.s.
Mgr. Jana Hubáčková, sociální pracovnice, Centrum psychologické pomoci, p.o.
Jarmila Chylková, Dis., sociální pracovnice, Centrum psychologické pomoci, p.o.
Mgr. Antonie Kratochvílová, sociální pracovnice, Centrum psychologické pomoci, p.o.
Mgr. Tereza Čejková, DiS. vedoucí střediska Stopa čápa a sociální pracovnice Salinger, z.s.
Bc. Erika Klimešová, sociální pracovnice střediska Stopa čápa, Salinger, z.s.
Bc. Martina Tománková, DiS., sociální pracovnice střediska Stopa čápa, Salinger, z.s.
Nikola Pečenková, sociální pracovnice, střediska Stopa čápa, Salinger, z.s.
Mgr. Vendula Holanová, sociální pracovnice, střediska Stopa čápa, Salinger, z.s
Bc. Dana Zahradníčková, DiS., vedoucí agendy pěstounské péče a sociální pracovnice Leccos, z.s.
Tereza Linhartová, ředitelka z.ú. Centrum pro rodinu Náruč
Bc. Jitka Altmanová, vedoucí Centra pro podporu náhradní rodinné péče, Centrum pro rodinu Náruč, z.ú.
Mgr. et Mgr. Vladislava Bartáková, PhD., psychoterapeutka
Bc. Jana Chmelíková, sociální pracovnice, Centrum pro rodinu Náruč, z.ú
Bc. Lucie Moťovská, sociální pracovnice, Centrum pro rodinu Náruč, z.ú
Hana Lamačová DiS., sociální pracovnice, Centrum pro rodinu Náruč, z.ú
Ing. Kateřina Stránská, sociální pracovnice, Centrum pro rodinu Náruč, z.ú
Mgr. Barbora Minaříková Doubková, klíčová pracovnice, Děti patří domů, z.s.
Mgr. Lenka Patočková, koordinátorka provázení, Děti patří domů, z.s.
Bc. Alena Šimková, vedoucí služby, Centrum pro rodinu Klubko, Charita ČR
Ing. Bc. Júlia Dlasková, vedoucí doprovázení, Cestou necestou, z.ú.
Mgr. Ester Heczkova, sociální pracovnice, Slezská Diakonie
Bc. Barbora Niemiecová, sociální pracovnice, koordinátor pobočky, Slezská Diakonie
Mgr. Alžběta Candia Munoz, ředitelka, HoSt Home-Start ČR Mgr. Lenka Ráčková, sociální pracovnice, HoSt Home-Start ČR
Bc. Lucie Janáková, sociální pracovnice, HoSt Home-Start ČR
Bc. Lenka Horová, sociální pracovnice, HoSt Home-Start ČR
Bc. Lucie Robková, sociální pracovnice, HoSt Home-Start ČR
Mgr. Petra Detersová, sociální pracovnice, HoSt Home-Start ČR
Bc. Romana Hirková, sociální pracovnice, HoSt Home-Start ČR
Mgr. Kateřina Vápenková, sociální pracovnice, HoSt Home-Start ČR
Mgr. Kateřina Slezáková Kramolišová, psycholožka
Mgr. Pavel Slezák, psycholog
Bc. Jana Honzová DiS., sociální pracovnice
Jana Svárovská DiS., sociální pracovnice
Mgr. Alžběta Šůstková, Fokus Praha, ředitelka Centra Bohnice
Mgr. Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork
Petra Součková DiS., sociální pracovnice
Dagmar Gloserová, výkonná ředitelka Děti patří domů, z. s.

s podporou

Jitky Schneiderové, herečky
Heleny Třeštíkové, režisérky
Marthy Issové, herečky
Barbory Postránecké za občanskou iniciativu Vyrůstat doma