První adventní neděli slavnostně rozsvítí paní Ivana Zemanová, manželka prezidenta České republiky, vánoční strom na Pražském hradě a zahájí tak již 24. ročník charitativní sbírky ve prospěch ohrožených dětí v péči SOS dětských vesniček.  Slavnostní rozsvěcení se koná 27. listopadu od 16:30 na náměstí Sv. Jiří,  sbírková kasička pod stromem zůstane až do 6. ledna.

„Sbírka ve prospěch SOS dětských vesniček na Pražském hradě má mnohaletou tradici, poprvé ji uspořádala manželka prezidenta Irena Svobodová už o Vánocích 1968, tedy několik měsíců před zahájením výstavby první SOS vesničky,“ říká ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová. „Na tradici navázala naše organizace začátkem 90. let, kdy SOS dětské vesničky velmi podporovali manželé Havlovi. S krátkými přestávkami tradice pokračuje dodnes, letos už po čtyřiadvacáté“ dodává Jindra Šalátová.

Lidé, kteří v průběhu adventu a Vánoc přispějí do kasičky pod vánočním stromem na Svatojiřském náměstí Pražského hradu (za Chrámem sv. Víta), podpoří děti z rodin potýkajících se se závažnými problémy. Terénní sociální pracovníci SOS dětských vesniček pomáhají rodičům překonat potíže, posilují jejich rodičovské kompetence a díky tomu mohou děti zůstat ve vlastní rodině a vyrůstat se svými rodiči. V loňském roce takto SOS dětské vesničky pomohly téměř devíti stovkám dětí.

Na slavnostním rozsvěcení vánočního stromu vystoupí dětský sbor Coro Piccolo, zahraje Hudba Hradní stráže, programem bude provázet moderátorka Jana Rychterová.  Záštitu nad sbírkou převzala už po deváté manželka prezidenta Ivana Zemanová. Navazuje tak na své předchůdkyně Irenu Svobodovou, Olgu Havlovou a Dagmar Havlovou. V minulém roce sbírka vynesla 150 tisíc korun. Do kasičky pod vánočním stromem na Pražském hradě mohou lidé přispět až do 6. ledna 2023.

Záštitu nad sbírkou převzala už podeváté paní Ivana Zemanová. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu je určeno široké veřejnosti a je přístupné bezplatně. Do kasičky pod vánočním stromem na Pražském hradě mohou lidé přispět až do 6. ledna 2023.