SOS dětské vesničky pomáhají ohroženým dětem už více než padesát let, jejich cílem je, aby všechny děti mohly vyrůstat v láskyplném rodinném prostředí. V uplynulém roce pomohla organizace celkově 2640 dětem, kterým hrozilo odebrání dětí z rodičovské péče, dětem, které v péči rodičů dočasně nebo dlouhodobě zůstat nemohly i dětem, které vyrůstají u náhradních, pěstounských rodičů.
SOS dětské vesničky se do povědomí veřejnosti zapsaly už začátkem 70. let minulého století, kdy byly za peníze z veřejné sbírky bez přispění státu postaveny dvě SOS vesničky pro celkem 22 pěstounských rodin. Po padesáti letech tyto vesničky stále stojí, působení organizace je ale mnohem širší: jen pěstounských rodin, kterým pomáhá v osmi krajích ČR, je na 250. Největší důraz ale SOS dětské vesničky kladou na prevenci odebírání dětí z rodin: jejich sociálně-aktivizační služba pro ohrožené rodiny pomůže ročně více než tisícovce dětí vyrůstat s vlastní rodinou. Děti, které z různých důvodů ve vlastní rodině zůstat nemohou, nacházejí dočasné útočiště v krizových centrech rodinného typu SOS Sluníčko (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc).

SOS DĚTSKÉ VESNIČKY A JEJICH POMOC DĚTEM V ROCE 2022

  • Celkem SOS vesničky v roce 2022 pomohly 2640 dětem. Vedle 2334 českých dětí jsou do celkového čísla zahrnuty i více než tři stovky ukrajinských dětí z pěstounských rodin (viz dále)
  • 1549 dětí podporovala organizace dlouhodobě a komplexně, s cílem podpořit jejich šťastné a podnětné dětství v rodinném prostředí.
  • 1091 dětem a jejich rodičům poskytli pracovníci SOS dětských vesniček jednorázovou či krátkodobou pomoc. I jedna konzultace se zkušenou sociální pracovnicí přitom může dítěti zachránit domov.
  • 23 poboček SOS dětských vesniček sídlí ve 14 městech ležících v 8 krajích České republiky.
  • Více než sto dětí se setkalo s ombudsmanem SOS dětských vesniček, dozvěděly se od něj, jaká mají práva a kdy se na něj mohou obrátit. Osm dětí už ombudsmana požádalo o pomoc v případech, kdy se o pomoc nemohly nebo nechtěly obrátit na nikoho ze svého okolí.

MIMOŘÁDNÁ HUMANITÁRNÍ POMOC

Kromě běžné práce s ohroženými dětmi z České republiky se SOS dětské vesničky letos mimořádně věnovaly také krizové pomoci ukrajinským dětem z pěstounských rodin, které prchaly před válkou..

  • Ukrajinské pěstounské rodiny, mnohdy velmi početné, pečující dohromady o 305 dětí, pomohla organizace v prvních týdnech po vypuknutí konfliktu dostat z válkou zasažených oblastí do bezpečí do České republiky.
  • 164 dětem a jejich pečujícím osobám poskytly SOS dětské vesničky dlouhodobé ubytování, základní vybavení, pomoc při hledání škol pro děti a práce pro dospělé a další potřebnou podporu.
  • Pěstounským rodinám s celkem 63 dětmi organizace pomohla vrátit se zpět na Ukrajinu do oblastí, kde už boje skončily.