„V rodinách, se kterými spolupracujeme, je nejčastějším problémem finanční situace. Pokud se například matka samoživitelka dostane do dluhové pasti, má pak většinou problém se zařadit do běžného života, protože dluhy za normálních okolností nemá šanci splatit,“popisuje situaci terénní sociální pracovnice SOS Kompas v Praze Eva Müllerová. „Je to začarovaný kruh, který se snažíme všemi různými způsoby rozetnout. Je to však běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem,“ dodává. Problémem také často bývá špatná dostupnost bydlení pro matky samoživitelky a nízkopříjmové rodiny ohrožené sociálním vyloučením.

SOS dětské vesničky zahájily program SOS Kompas v roce 2013 a od té doby jej rozšířily do Olomouckého, Jihomoravského, Karlovarského kraje a nyní i do hlavního města Prahy. V letošním roce poskytl program zatím pomoc 132 rodinám s 376 dětmi napříč Českou republikou.

Sdružení SOS dětských vesniček, které nedávno oslavilo 45. výročí otevření první SOS dětské vesničky v České republice, rozšířilo během letních prázdnin své působení v Praze o další službu. Kromě zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nyní v hlavním městě provozuje i program SOS Kompas, který se zaměřuje na rodiny nacházející se v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci a poskytuje jim preventivní péči tak, aby se zabránilo odebrání dítěte.

Ke spuštění programu došlo v průběhu srpna na základě poptávky orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Praze a do dnešního dne se do něj zařadilo již 15 rodin s 24 dětmi. Cílem terénních sociálních pracovníků programu SOS Kompas je stabilizovat rodiny, které se ocitly ve složité sociální či materiální situaci, a předejít tak hrozícímu odebrání dětí. Terénní sociální pracovníci s ohroženými rodinami pracují přímo v jejich přirozeném prostředí a snaží se jejich členy motivovat k aktivnímu řešení jejich problémů tak, aby se životní podmínky pro děti dostatečně zlepšily a rodina mohla zůstat pohromadě.

„Potřeba podobných služeb v Praze je opravdu velká, v ohrožení jsou stovky rodin a dětí. Dokazuje to i velký zájem úřadů i samotných klientů o naše služby. Proto počítáme s tím, že program budeme průběžně rozšiřovat,“ říká národní ředitel Sdružení SOS dětské vesničky Petr Lužný.

Od svého spuštění dosáhl program SOS dětských vesniček již prvních reálných úspěchů. Podařilo se například vyřešit dluhovou situaci a zajistit finanční prostředky na živobytí pro matku s dcerou, kterým hrozilo vystěhování z bytu, nebo zařídit byt vhodným nábytkem babičce, která má v péči svoji vnučku. Terénní sociální pracovníci také doprovází rodiny ubytované např. v azylových domech a pomáhají jim s hledáním trvalého bydlení a zaměstnání.