SOS dětské vesničky vyhlašují veřejnou sbírku na podporu ukrajinských rodin s dětmi. Nabídly také okamžitou pomoc své sesterské organizaci, ukrajinským SOS dětským vesničkám, které doposud působily v luhanské a kyjevské oblasti a staraly se o více než 1100 dětí v pěstounských a ohrožených rodinách. Část těchto rodin přijmou české SOS dětské vesničky do svých domů a bytů a nabídnou jim dlouhodobé zázemí včetně komplexní materiální a psychosociální pomoci.

„V Praze, Brně, Karlových Varech a Chvalčově jsme prozatím dohromady vyčlenili kapacitu pro 62 osob, tedy primárně maminek s dětmi, které můžeme dlouhodobě ubytovat a postarat se o ně se vším všudy. Poskytneme jim nejen veškeré potřebné materiální zabezpečení, ale také jim pomůžeme zařídit všechny potřebné doklady, doprovodíme je na úřady, pomůžeme zajistit místa ve školách a školkách pro děti a v neposlední řadě jim poskytneme psychologickou a další odbornou pomoc,“ vysvětluje ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová.

V případě potřeby dokáží SOS dětské vesničky poskytnout krizové ubytování pro další desítky osob. „Těch 62 lidí ubytujeme v důstojných podmínkách, kde mohou vydržet mnoho měsíců i let, pokud to bude potřeba. Pokud ale nastane veliký příliv uprchlíků, vyčleníme další kapacity pro krizové ubytování,“ říká Jindra Šalátová. „Kromě toho pomáháme rodinám, které využívají některou z našich služeb a mají příbuzné na Ukrajině, dostat tyto příbuzné do bezpečí do České republiky a vytvořit jim tady potřebné zázemí,“ dodává.

Lidé, kteří chtějí podpořit ukrajinské rodiny s dětmi, mohou přispět do veřejné sbírky SOS dětských vesniček na konto 211 757 409 / 0300, variabilní symbol 380.