V náročné době karantény přinášejí SOS dětské vesničky dětem smysluplnou zábavu, při níž se mohou setkávat s vrstevníky, poznat nové kamarády, naučit se něco nového a získat příjemné zážitky přímo z domova. Projekt Společně v karanténě flexibilně využívá možností moderních technologií k překonání bariéry, která nás nyní odděluje a brání dětem rozvíjet sociální interakce, které tak nezbytně potřebují. Pod vedením zkušených instruktorů z Agentury Wenku si mohou děti každý všední den zahrát společenské hry nebo se zúčastnit virtuálního tábora. Původně byly on-line aktivity určeny pouze dětem z SOS dětských vesniček, nyní ale projekt otevíráme i široké veřejnosti, protože izolací od kamarádů jsou zasaženy všechny děti bez rozdílu.

„Společně v karanténě je on-line projekt, který slouží jak dětem, aby mohly smysluplně trávit čas v alespoň virtuální přítomnosti svých vrstevníků, tak i rodičům jako odlehčení v době, kdy jsou celé rodiny zavřeny pohromadě v bytech 24 hodin denně, říká výkonná ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová. „Zveme děti a rodiče, ať si projekt zdarma vyzkouší, a pokud se jim bude líbit, ať se zapojují pravidelně. V takovém případě uvítáme dobrovolný příspěvek, který podpoří pokračování této služby i v dalších týdnech,“  doplňuje Jindra Šalátová.

SOS dětské vesničky pomáhají traumatizovaným dětem, pěstounům, matkám samoživitelkám, sociálně vyloučeným rodinám. „Zdraví našich zaměstnanců, dětí i rodin, kterým pomáháme, je pro nás samozřejmě prvořadé. Ohrožené děti ale potřebují naši pomoc nepřetržitě, nemůžeme ji kvůli karanténě na několik měsíců přerušit,“ vysvětluje Jindra Šalátová. Některé pobytové služby pokračují se zvýšenou ochranou zdraví bez výraznějších změn (například krizové centrum pro ohrožené děti SOS Sluníčko nebo Dům na půl cesty pro čerstvě dospělé mladé lidi), podpora pěstounských rodin a rodin v krizi se musí nyní omezit na bezkontaktní pomoc prostřednictvím telefonu, videohovorů nebo e-mailu. Terénní sociální pracovnice téměř nepřetržitě pomáhají alespoň po telefonu ohroženým rodinám přečkat obtížné období – a jejich rady teď rodiče potřebují víc než kdy dřív. „Řada rodin se vinou karanténních opatření potýká s existenčními problémy, hrozí jim ztráta bydlení, dětem chybí kamarádi i pravidelné školní obědy… Nemůžeme je teď opustit. Pomáháme jim ze všech sil,“ uvádí Jindra Šalátová.

Více informací o projektu Společně v karanténě zde: https://www.sos-vesnicky.cz/spolecne-v-karantene/

Podrobnější informace o tom, jak fungují služby SOS dětských vesniček v době karanténních opatření zde: https://www.sos-vesnicky.cz/pomahame-v-dobe-epidemie/