SOS dětské vesničky začínají od začátku tohoto roku nově působit také v Příbrami. Zdejší pobočka služby SOS Přístav nabízí doprovázející služby pěstounským rodinám nejen z Příbramska, ale také z Dobříšska, Sedlčanska a případně i dalších obcí jižní části Středočeského kraje. Organizace působí v osmi krajích po celé republice, v oblasti péče o ohrožené děti má více než padesátiletou historii.

Rodinám, které pečují o přijaté děti, nabízí SOS dětské vesničky poradenství v náhradní rodinné péči a v sociální oblasti, odborné vzdělávání, psychologickou a další odbornou podporu. „Pomáháme pěstounským rodinám jak v každodenních záležitostech souvisejících s náhradním rodičovstvím, tak ve zvládání situacích specifických pro náhradní rodinnou péči,“ říká ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová. „Ve zvládání těchto specifik nám hodně pomáhá přístup terapeutického rodičovství, který bere v úvahu traumatické zážitky, jimž byla řada dětí v náhradní péči v nejranějším věku vystavena,“ dodává.

SOS dětské vesničky také pomáhají v kontaktech s biologickou rodinou dítěte. „Pomáháme všem zúčastněným se na takové setkání připravit, nabízíme vhodné prostory pro kontakt i asistenci odborného pracovníka,“ zmiňuje Cyril Maliňák, ředitel programů doprovázení pěstounských rodin službu, kterou oceňuje mnoho pěstounských rodin, jež organizace doprovází. V zákonem stanovených případech hradí SOS dětské vesničky krátkodobé hlídání dětí, přispívají také na pobytové aktivity dětí po dobu zajištění odpočinku pěstounů (14 dní ročně).

Kancelář příbramské pobočky SOS dětských vesniček najdete v pasáži Jana v Pražské ulici č. 14, otevřeno je každý všední den od 8 do 15 hodin, návštěvu je dobré si domluvit předem.