„Každé fyzické či psychické násilí páchané na dítěti má vážné následky. Většina případů se přitom nikdy neodhalí. Je naší povinností udělat vše pro to, aby se žádné dítě nemuselo s nějakou formou násilí setkat. Nejjednodušší cestou prevence je osvěta, jak mezi dospělými, tak i mezi dětmi. Díky projektu TAK SNADNO SE TO NEPOZNÁ můžeme zasáhnout poměrně velkou část populace a doufáme, že i mnohým dětem pomoci, říká programová ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová.

Na realizaci projektu se kromě SOS dětských vesniček podílí také organizace Ztracené dítě zabývající se problematikou pohřešovaných a jinak ohrožených dětí a provozující v ČR evropskou krizovou linku 116 000 pro děti a jejich blízké.

„Zatím se jedná o pilotní projekt. V budoucnu bychom ho rádi realizovali i na dalších základních školách nejen v Praze, ale i v jiných krajích,“ říká Marcela Bočanová, metodička programového oddělení SOS dětských vesniček.

Projekt osvěty na školách se realizuje s finanční podporou Hlavního města Prahy.

SOS dětské vesničky ve spolupráci s organizací Ztracené dítě zahájily ve školách projekt TAK SNADNO SE TO NEPOZNÁ zaměřený na prevenci násilí na dětech. V jeho rámci proběhne během října a listopadu na vybraných základních školách v Praze celkem 50 seminářů, jejichž prostřednictvím bude osloveno téměř 1 200 dětí. Cílem projektu je upozornit děti i pedagogy na problematiku násilí páchaného na dětech a informovat je o tom, co mají v případě potřeby udělat a koho mohou oslovit.

Projekt je součástí kampaně TAK SNADNO SE TO NEPOZNÁ, kterou SOS dětské vesničky odstartovaly před rokem a která se zaměřuje na informování široké veřejnosti o problému týrání a zneužívání dětí. Nyní kampaň vstupuje do druhé fáze, během níž budou do 1. a 2. tříd devíti pražských základních škol docházet speciálně vyškolení lektoři, kteří povedou interaktivní semináře. Děti se při nich dozvědí, jaké nebezpečné a ohrožující situace mohou nastat, kde se s nimi mohou setkat a jak se mohou bránit. Lektoři budou problematiku dětem vysvětlovat prostřednictvím modelových situací a formou přiměřenou jejich věku.

Jen za poslední tři roky bylo v České republice nahlášeno více než 21 000 případů zneužívání, zanedbávání a týrání dětí. Odborníci však odhadují, že se jedná o pouhou desetinu všech případů násilí na dětech. Jakákoli forma násilí na dětech má přitom zásadní vliv na formování jejich osobnosti a celý budoucí život.