Praha, 3. března 2016 – Od 1. března 2016 působí ve funkci národní ředitelky SOS dětských vesniček Jindra Šalátová (39), která doposud zastávala pozici programové ředitelky a zástupkyně národního ředitele. Funkci převzala od Petra Lužného, během jehož tříletého vedení SOS dětské vesničky prošly dynamickým rozvojem a staly se jednou z nejvýznamnějších organizací pomáhajících ohroženým dětem v České republice.

„Je mi ctí převzít vedení SOS dětských vesniček od Petra Lužného a pokračovat v jeho šlépějích. Věřím, že společně s kolegy, partnery a dárci budeme pokračovat ve zvyšování kvality poskytované péče a udržitelném růstu, abychom mohli co nejlépe pomáhat ohroženým dětem a rodinám,“ uvádí nová národní ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová.

Ing. Petr Lužný převzal SOS dětské vesničky v lednu 2013. Do té doby organizace založená na konci 60. let minulého století poskytovala služby pouze pěstounům a dětem žijícím ve třech SOS dětských vesničkách a čelila vážným finančním problémům. Za tři roky pod jeho vedením se organizace výrazně proměnila, zavedla řadu nových programů, v nichž je nyní schopna poskytovat komplexní pomoc desetinásobnému počtu dětí ve stovkách ohrožených rodin, a stala se tak jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů péče ohroženým dětem v ČR. Petru Lužnému se současně podařilo reorganizovat financování organizace a tím výrazně posílit její stabilitu.

„Petr Lužný se vedení ujal v době, která byla pro SOS dětské vesničky obtížná. Čelili jsme mnoha výzvám, museli jsme se vyrovnat se zásadní změnou legislativy a připravit organizaci na postupnou finanční soběstačnost. Pod vedením Petra Lužného se nám podařilo tyto úkoly postupně řešit a SOS dětské vesničky dnes zažívají nejúspěšnější roky v novodobé historii,“říká předsedkyně spolku Hana Pazlarová.

„Bylo mi potěšením a ctí pracovat pro ohrožené děti a organizaci, která hraje extraligu mezi českými neziskovkami. Zůstávám fanouškem SOS dětských vesniček a kolegům a Jindře, nové národní ředitelce, držím palce, ať se jim co nejlépe daří,“ uvádí dosavadní národní ředitel Petr Lužný.

Mgr. Jindra Šalátová vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Karlově univerzitě v Praze. Jako psycholožka a psychoterapeutka působila v Armádě ČR a jako pracovník přímé péče v Diagnostickém ústavu pro děti a mládež. Poté se ve Fondu ohrožených dětí věnovala psychologickému poradenství ohroženým dětem a rodinám. Po svém příchodu do SOS dětských vesniček v roce 2012 měla na starosti implementaci nových služeb v oblasti náhradní rodinné péče a řízení programů SOS dětských vesniček v ČR.

Od začátku roku 2016 bylo v programech SOS dětských vesniček již více než šest stovek dětí. V letošním roce chce organizace pomoci přibližně 1 200 dětem.