Koncem roku 1973 se do druhé nejstarší české SOS dětské vesničky ve Chvalčově na Kroměřížsku nastěhovaly první maminky pěstounky, které zde vytvořily láskyplný domov pro první opuštěné děti. V pátek 21. září oslaví chvalčovská SOS vesnička už 45 let od zahájení své činnosti.

Základní kámen k výstavbě vesničky položila slavnostně 4. října 1970 tehdejší první dáma Irena Svobodová, která činnost SOS dětských vesniček velmi podporovala od samého počátku. V lednu následujícího roku začaly ve Chvalčově stavební práce a na podzim 1973 se do Chvalčova stěhovaly první rodiny.

Za 45 let existence vyrostlo v devíti rodinných domcích chvalčovské vesničky 264 dětí. Některé tu prožily celé dětství, jiné přišly až v pozdějším věku. Vyrůstaly tu společně například velké sourozenecké skupiny, které by jinak skončily rozdělené do několika různých dětských domovů. Mnohé z chvalčovských dětí už mají vlastní děti, někteří dokonce i první vnoučata. Na oslavu 45. výročí se někteří z nich přijedou po letech znovu do Chvalčova podívat.

Život ve vesničce vypadá na první pohled podobně, jako tomu bylo před desítkami let. SOS dětské vesničky však v posledních pěti letech významně rozšířily nabídku služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. „Jednotlivé vesničky včetně té naší nadále poskytují zázemí a všestrannou podporu pěstounským rodinám, jak těm, které bydlí přímo tady, tak i těm z širšího okolí,“ říká regionální ředitel SOS dětských vesniček Cyril Maliňák.  „Kromě služeb pro pěstouny sídlí v naší vesničce i Regionální kancelář pro Zlínský a Olomoucký kraj, která má na starosti rozvoj a řízení dalších služeb, zejména sociálně aktivizační SOS Kompas a také volnočasového centra v Bystřici pod Hostýnem,“ vysvětluje dále Cyril Maliňák.

Volnočasové centrum v Bystřici pod Hostýnem nabízí pomoc dětem z rizikového prostředí, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. „Pomáháme jim zvládnout školní docházku, nabízíme doučování, ale také smysluplnou náplň volného času. Pořádáme pro ně výlety, sportovní turnaje, mohou si u nás zahrát kulečník, deskové hry nebo si malovat a tvořit,“ popisuje činnost centra Cyril Maliňák.

SOS dětská vesnička ve Chvalčově slaví 45. výročí

Rodinám, které se nachází v obtížné situaci, s níž se neumí samy vypořádat a hrozí jim odebrání dětí z péče, poskytují SOS dětské vesničky sociálně aktivizační službu SOS Kompas. „Naše sociální pracovnice pomáhají rodinám vyřešit širokou škálu potíží, od nevyhovujících bytových podmínek pro děti, přes sociální nebo zdravotní problémy, potíže se splácením půjček a zadlužeností až po zvládání školní docházky dětí nebo výchovné problémy,“ vyjmenovává výkonná ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová. Pod regionální kancelář ve Chvalčově spadají SOS Kompasy v Přerově, Prostějově a Zábřehu. Další se nacházejí v Jihomoravském kraji, Karlovarském kraji a v Praze.

V Karlových Varech a v Praze provozují SOS dětské vesničky také zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko. „Tady pomáháme týraným, zneužívaným či zanedbávaným dětem, stejně jako dětem z rodin, které se o ně vzhledem k tíživé životní situaci nemohou na přechodnou dobu postarat,“ vysvětluje Jindra Šalátová.