Sociální pracovnice SOS dětských vesniček

Sociální pracovnice ze služby SOS Kompas vykonaly v roce 2017 na podporu klientských rodin celkem 11 670 intervencí. „Intervencí rozumíme schůzku s klientem, většinou osobní, někdy může být i telefonická,“ vysvětluje Erik Kurach, vedoucí pražského Kompasu. „Nepomáháme jen rodičům, aby se dokázali postarat o vlastní děti, ale pracujeme také s dětmi samotnými. Sociální pracovnice jim pomáhají při školní přípravě, sestavují  pro ně s rodiči vhodný jídelníček, pomáhají najít smysluplné volnočasové aktivity a podobně,“ dodává dále Erik Kurach.

Jeden příklad za všechny podpořené rodiny: nezletilá nastávající maminka žila se svým přítelem ve zchátralém bytě bez topení. Dostala se do potíží kvůli vysazení léků na štítnou žlázu, což jí způsobilo velkou únavu a malátnost a hlavně ohrožovalo na životě miminko. Také budoucí tatínek řešil závažné zdravotní problémy. Pracovnice SOS Kompas pomohla mladému páru najít vhodné bydlení, sestavit splátkový kalendář pro oddlužení, najít vhodné lékaře pro jejich zdravotní potíže a hlavně se připravit na příchod miminka. Byla s nimi i při propouštění domů z porodnice, pomohla jim s převozem novorozence, poradila při potížích s laktací. Rodinu i nadále navštěvuje a učí mladý pár osvojit si rodičovské kompetence.

Ne všechny příběhy dětí z podpořených rodin mají šťastný konec. Někteří rodiče situaci ani přes pomoc sociálních pracovnic nezvládnou. Jejich děti se pak mohou dostat do některého z krizových zařízení SOS dětských vesniček. Také tamní sociální pracovnice pokračují v úsilí najít těmto dětem stabilní rodinné prostředí, kde by mohly prožít šťastné dětství.

Letošní Světový den sociální práce připadá na 20. března. V SOS dětských vesničkách pracuje několik desítek sociálních pracovnic, sociálních pedagogů, tet, rodinných asistentek a představitelů dalších profesí, kteří pomáhají ohroženým dětem a pomáhají tak naplňovat poslání naší organizace.

Sociální pracovnice SOS dětských vesniček, které pomáhají rodinám ohroženým odebráním dětí z péče, pomohly jen v loňském roce 851 dětem ze 443 rodin. Služba SOS Kompas, která preventivní terénní péči rodinám v krizi poskytuje v 16 lokalitách po celé republice, je na práci sociálních pracovnic postavená. Neobešly by se bez nich ale ani další služby SOS dětských vesniček. V úterý 20. března se po celém světě slaví Světový den sociální práce, který připomíná, jak je toto povolání potřebné a kolik empatie, trpělivosti a mnohostrannosti vyžaduje.

 „Práce našich sociálních pracovnic je mnohdy opravdu náročná a vyčerpávající. Navštěvují klienty u nich doma a řeší s nimi velice širokou škálu jejich potíží: zadlužení, neutěšené bytové podmínky, zdravotní problémy, závislosti, potíže s výchovou dětí, podvýživu a podobně. Jako nezisková organizace jim přitom nemůžeme zaplatit takové peníze, které by adekvátně ohodnotily jejich nasazení. Většina z nich dává do své práce velký kus srdce a já jsem jim za to opravdu vděčná,“ říká národní ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová.

Sociální pracovnice SOS dětských vesniček