Bylo to intenzivní, inspirativní a předčilo to naše očekávání. První letošní školení sociálních pracovnic, na které v našem novém metodickém centru v pražských Lahovicích navázalo školení pěstounů pečujících o děti s poruchou citové vazby, se zkrátka povedla, i když trvala celý víkend.

Na školení navážou v průběhu dubna, května a června vzdělávací moduly zaměřené na kontakt dětí v pěstounské péči s biologickou rodinou pod vedením lektorky PaedDr. Petry Pávkové a na specifika péče o děti s poruchou attachmentu pod vedením lektorky Petry Zálešákové, DiS.

Bližní informace a přihlášky na jednotlivá školení najdete zde:

Kontakt dětí v pěstounské péči s biologickou rodinou

Specifika péče o děti s poruchou attachmentu