SOS dětské vesničky zahájily na školách v Karlovarském kraji projekt Tak snadno se to nepozná zaměřený na prevenci násilí na dětech. Během května a června proběhlo na základních školách v Karlových Varech celkem 15 seminářů, jejichž prostřednictvím bylo osloveno téměř 294 dětí. Cílem projektu bylo upozornit děti i pedagogy na problematiku násilí páchaného na dětech a informovat je o tom, co mají v případě potřeby udělat a na koho se můžou obrátit.

Projekt je součástí kampaně Tak snadno se to nepozná, kterou SOS dětské vesničky odstartovaly už v roce 2014 a která se zaměřuje na informování široké veřejnosti o problému týrání a zneužívání dětí. Do 1. a 2. tříd čtyř karlovarských základních škol docházejí speciálně vyškolení lektoři, kteří vedou interaktivní semináře. Děti se při nich dozvídají, jaké nebezpečné a ohrožující situace můžou nastat, která místa jsou pro ně potenciálně nejrizikovější a jak se případně bránit. Lektoři využívají modelové situace, aby dětem názorně vysvětlili problematiku ve formě přiměřené jejich věku.

 „Projekt jsme zatím realizovali v Praze a Karlových Varech. V budoucnu bychom ho rádi rozšířili i do dalších základních škol v jiných krajích,“ říká Marcela Bočanová, metodička programového oddělení SOS dětských vesniček.

Projekt osvěty na školách se realizuje s finanční podporou Statutárního města Karlovy Vary.

Jen za poslední tři roky bylo v České republice nahlášeno více než 25 000 případů zneužívání, zanedbávání a týrání dětí. Odhady odborníků se však shodují na tom, že odhalený je pouze každý desátý. Jakákoli forma násilí na dětech má ničivé účinky na jejich budoucí život a zároveň zásadně ovlivňuje formování jejich osobnosti. Je prokázána souvislost mezi týráním a následným rozvojem duševních onemocnění. Existuje spojitost mezi násilím a rizikovým sexuálním chováním, objevují se i důkazy o vazbě na rozvoj obezity a dalších nepřenosných nemocí.

„Každé fyzické či psychické násilí páchané na dítěti má vážné následky. Většina případů se přitom nikdy neodhalí. Je naší povinností udělat vše pro to, aby se děti s žádnou formou násilí nesetkávaly. Nejjednodušší cestou prevence je osvěta, jak mezi dospělými, tak i mezi dětmi. Díky projektu „TAK SNADNO SE TO NEPOZNÁ“ můžeme zasáhnout poměrně velkou část populace a doufáme, že i mnohým dětem pomoci, říká národní ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová.