Bezpečné místo a ochranu v SOS Sluníčku nalézají děti zanedbávané, zneužívané či týrané a také děti, o něž se na přechodnou dobu nemohou rodiče postarat. SOS Sluníčko jim poskytuje nepřetržitou péči a podmínky připomínající zdravé rodinné prostředí, které většina z dětí v tomto zařízení zažívá úplně poprvé. 

„Jmenuje se Viktor a je pořád se mnou,“ říká pětiletý Šimon a k sobě si tiskne plyšového skřítka, od kterého se nehne ani na krok. Přestože se stále na všechny kolem sebe dívá s trochou nedůvěry v očích, proměna, kterou prošel za posledních pár měsíců, je nepřehlédnutelná. Když se v červnu dostal do karlovarského SOS Sluníčka, byl silně zanedbaný, množství modřin a odřenin poukazovalo na časté fyzické násilí a dostat z něj jakékoliv slovo bylo velmi náročné. Byli to až pozorní sousedé, kteří si všimli toho, že se Šimonem není něco v pořádku. Upozornili příslušné úřady a chlapec byl nakonec z rodiny odebrán.

„Je to pirát, já chci být taky pirát,“ pokračuje Šimon a dál povídá o tom, co všechno bude dělat, až bude velký. Je radost jej poslouchat.

Do SOS Sluníčka přicházejí také děti týrané blízkými osobami, zneužívané, se zdravotními problémy způsobenými dlouhodobou nedostatečnou výživou či s opožděným vývojem v důsledku hrubého zanedbávání. „V SOS Sluníčku je jim poskytována nepřetržitá láskyplná péče vychovatelek – tet, které tráví s dětmi veškerý jejich volný čas a starají se o všechny ostatní záležitosti jako běžní rodiče – dětem vaří, perou, vypravují je do školy,“ popisuje Jindra Šalátová. Navíc se dětem dostává odborné péče sociální pracovnice, psychologa a dalších specialistů podle konkrétní potřeby.

SOS Sluníčko je určeno dětem od 0 do 18 let, což umožňuje i sourozencům různého věku zůstat pohromadě bez nutnosti rozdělení do různých, věkově omezených zařízení (kojenecký ústav nebo dětský domov ).

Rodinám pomáhá SOS Kompas

Po dobu pobytu dětí v SOS Sluníčku pracují terénní sociální pracovníci na ozdravení rodinného prostředí, aby se děti mohly vrátit domů a nemusely být umístěny do ústavní výchovy či náhradní rodinné péče. Pokud návrat dětí do rodiny není možný, intenzivně spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí na vyhledávání pěstounských rodin. Prioritou však pro SOS dětské vesničky zůstává bezpečný návrat dětí k rodičům, do fungujícího rodinného prostředí.

Okamžitá pomoc dětem v nouzi

SOS Sluníčko je zařízením Sdružení SOS dětských vesniček pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Pomáhá rodinám, které se vzhledem k tíživé životní situaci nemohou na přechodnou dobu o dítě postarat, a také dětem zanedbávaným, zneužívaným nebo týraným. V pětačtyřicetileté historii organizace je také vůbec prvním zařízením SOS dětských vesniček v Praze. „Zařízení poskytujících okamžitou pomoc dětem v nouzi je v Praze nedostatek a jsme velice rádi, že nám Sdružení SOS dětských vesniček pomůže vyřešit nelehkou situaci. Věříme, že SOS Sluníčko bude novým a pozitivním startem pro všechny děti, které jím projdou,“ říká Jana Nožířová, vedoucí oddělení sociální péče Magistrátu hlavního města Prahy, který se Sdružením SOS dětských vesniček na zřízení SOS Sluníčka pro pražské děti úzce spolupracoval.

„Nejčastějším důvodem, proč se děti ocitají v SOS Sluníčku, je neschopnost rodičů zajistit dětem adekvátní prostředí pro jejich zdravý vývoj. Často je to způsobeno finanční tísní, s níž jsou spojeny ztráta bydlení či užívání návykových látek u rodičů. Ty pak vedou k zanedbávání řádné rodičovské péče a často také k násilí na dětech,“ uvádí Jindra Šalátová, programová ředitelka Sdružení SOS dětských vesniček.