Místo intervencí přímo v rodinách teď naše terénní sociální pracovnice v Prostějově poskytují podporu hlavně po telefonu. Když se ale v záplavě dotazů, jak se zorientovat ve všech těch opatřeních, co si počít s doučováním dětí, jak se vyhnout finanční krizi a všudypřítomnému stresu, ozve volání po akutní pomoci, sednou za šicí stroj nebo volant auta, aby dovezly ochranné prostředky a nezbytné potraviny rodinám, které si je vlastními silami obstarat nedokážou.