Terénní sociální pracovnice s rodinou pracují přímo v jejím přirozeném prostředí a pomáhají jejím členům vyrovnat se s nepříznivou životní situací a efektivně ji řešit tak, aby rodina mohla zůstat kompletní a vytvářela zdravé prostředí pro výchovu dětí. Ohroženým dětem pomáhají zejména s přípravou do školy, pravidelnou školní docházkou i rozvojem jejich schopností a dovedností. Rodiče pak učí správnému hospodaření, péči o domácnost i o děti a pomáhají jim řešit nezaměstnanost, zadlužení či nevhodné ubytování.

„Pomáhali jsme například v situaci, kdy se biologický otec rozhodl vychovávat svého chlapce, který byl brzy po narození umístěn do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)“, uvádí jeden z mnoha příběhů Mgr. Kateřina Kouřilová, vedoucí programu SOS Kompas. „Klientovi jsme pomáhali nejen s vyřízením všech potřebných dokumentů, ale také při každodenní péči o nyní už dvouletého syna. Otec se synem se pěkně sžili a už po dvou měsících jsme naši službu v této rodině mohli ukončit.“

Výsledky ročního působení programu SOS Kompas v Brně byly prezentovány 25. 6. 2015 za účasti čerstvé patronky SOS dětské vesničky Brno, známé podnikatelky Taťány Nepustilové. Ta se rozhodla podpořit organizaci a pomoci jí s představením jejích různých sociálních programů široké veřejnosti a podnikatelské sféře a s rozšířením skupiny jejích dárců a příznivců.

5. 6. 2015, Brno — SOS dětská vesnička v Brně pomohla za rok fungování programu SOS Kompas už 31 rodinám a 65 dětem. Program SOS Kompas je zaměřen na poskytování preventivní péče v terénu, a to v rodinách, které jsou ohroženy odebráním dětí. Terénní sociální pracovníci programu SOS Kompas pomáhají do těchto rodin navracet stabilitu tak, aby všichni členové rodiny mohli zůstat pohromadě a zachovalo se zdravé prostředí pro výchovu dětí.

Sociální vyloučení a chudoba jsou jedním z klíčových problémů české společnosti. Sociálně vyloučených lokalit i lidí, kteří v nich žijí, stále přibývá. SOS dětské vesničky proto v roce 2013 zahájily program SOS Kompas zaměřený na pomoc rodinám ohroženým odebráním dítěte, který se v červnu 2014 rozšířil i do Brna. Během ročního působení v Brně sociální pracovníci pomohli 65 dětem v 31 ohrožených rodinách.

„V Jihomoravském kraji poskytujeme tuto sociálně aktivizační službu především v okrese Brno-venkov. Máme dvě pracovnice, které každý den vyjíždějí do terénu a pomáhají v rodinách, ve kterých rodiče obtížně zvládají péči o děti,“ říká Mgr. Marcela Troubilová, ředitelka programů SOS dětské vesničky Brno.

Jde o rodiny, které se často dlouhodobě ocitají ve složitých situacích, jako je finanční nejistota, hrozba ztráty bydlení, nezaměstnanost, závislosti apod. Ukazuje se, že stabilizace sociální situace rodiny je vhodnou cestou pomoci ohroženým dětem v těchto rodinách. „ Do budoucna bychom rádi tuto službu dále rozšiřovali a poskytovali ji většímu počtu rodin,“ doplňuje Marcela Troubilová.