SOS dětské vesničky, z.s. společně s Attachmentovým centrem ATTA přicházejí s nabídkou  komplexního výcviku pro odborníky, který v sobě zahrnuje jak nejnovější znalosti o celé problematice tak i informace o možnostech terapie pro děti, které trpí poruchami attachmentu.

Výcvik povedou zkušení odborníci, kteří se již řadu let věnují problematice náhradní rodinné péče a mají i mnoholeté lektorské zkušenosti. Jsou si vědomi, že k tomu aby sociální pracovníci a terapeuti pomáhající dětem s poruchami attachmentu obstáli, potřebují ucelenou znalost celé problematiky. Jejich činnost musí vycházet z pevných teoretických základů, na kterých pak mohou vystavět svou praxi. Během výcviku se účastníci seznámí s  širokou škálou  účinných nástrojů, aby při své práci  mohli vybírat tu nejvhodnější s ohledem na potřeby konkrétního dítěte a rodiny.

Podrobnější informace naleznete zde.

Přihláška je zde.

V případě vašich dotazů se, prosím, obracejte na PhDr. Leonu Pločkovou Koutenskou na leona.koutenska@sos-vesnicky.cz

Dítě