SOS dětské vesničky jsou součástí iniciativy Za bydlení, která sdružuje 36 organizací poskytujících sociální služby. Společně vystupujeme proti snaze vlády České republiky snížit v následujících letech podíl financí čerpaných v rámci Evropského sociálního fondu (ESF+) ve prospěch infrastrukturního Fondu soudržnosti, a to navzdory doporučení Evropské komise. Prostředky z ESF+, které hodlá vláda zkrátit, slouží především k podpoře fungování sociálních služeb, programů na zajištění dostupného bydlení či programů na podporu zaměstnanosti – tedy na řešení problémů, jejichž závažnost se následkem epidemie covid-19 a následné socioekonomické krize ještě prohloubí. Česká vláda však místo toho hodlá nahradit investice do sociálního smíru investicemi do betonu.

Společně s dalšími desítkami organizací sdružených v iniciativě Za bydlení s tímto rozhodnutím vlády nesouhlasíme, neboť takové krácení by mělo fatální důsledky nejen pro řadu obyvatel ČR, ale i pro celou společnost. Iniciativa se obrátila na premiéra Andreje Babiše i odpovědné ministry, nemáme od nich ale žádnou reakci. Proto se iniciativa rozhodla obrátit znovu na evropského komisaře Nicholase Schmita a také na vedoucího analytického oddělení Evropské komise Gelu Calaceana. Cílem je vytvořit tlak na naši vládu i ze strany Evropské komise.