V prostorech SOS dětské vesničky v Karlových Varech – Doubí se konalo slavnostní předání nového sociálního automobilu. Klíčky převzala naše vedoucí sociální pracovnice Dana Lovečková z rukou ředitele společnosti Kompakt Pavla Černého. Pořízení vozu podpořil Karlovarský kraj.
Vůz budou naše sociální pracovnice využívat k dopravě dětí a k zajištění terénních služeb. Cílem těchto služeb je pomoc rodinám ve složité životní situaci tak, aby děti mohly vyrůstat doma a zabránilo se jejich odebrání do náhradní péče. S ohroženou rodinou pracují naše sociální pracovnice nejlépe doma, kde se rodina cítí bezpečně. A právě k cestám za těmito rodinami bude sociální automobil také využíván.