Díky našim partnerům Nadaci Jistota Komerční banky a Nadačnímu fondu Rafael dětem a dotaci z MPSV pro Olomoucký kraj jsme mohli zakoupit další dvě auta Hyundai ix20 pro naše sociální pracovníky v programu SOS Kompas.

Program SOS Kompas poskytuje preventivní péči terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním dítěte. Cílem péče je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité sociální či materiální situaci, a předejít tak odebrání dítěte. Sociální pracovníci pracují s ohroženou rodinou přímo v jejím přirozeném prostředí, nejlépe u ní doma či v jiném prostředí, kde se rodina cítí bezpečně. Terénní sociální pracovníci pomáhají všem členům rodinného systému vyrovnat se s nepříznivou životní situací.

Zakoupená auta výrazně usnadní a zrychlí cestování sociálních pracovníků za ohroženými rodinami rozptýlenými po regionu a umožní rozšiřování programu k dalším rodinám.

Děkujeme za podporu!