I já mám tuto potřebu podělit se o radost, že jsem prožil láskou naplněné dětství a žil těch šest desetiletí v míru a relativním zdraví. Již několik let pravidelně podporuji SOS dětské vesničky, kde žijí děti, které byly o láskyplný domov připraveny. Myslím si, že než dělat nějaké velké oslavy mých narozenin pro nás, kterým takřka nic nechybí, věnuji raději finanční obnos na konto SOS dětských vesniček. My budeme mít ještě dost příležitostí se individuálně setkat.“

Mnohokrát děkujeme!

Pan Growka letos na jaře oslavil své významné životní jubileum – 60. narozeniny. Pracuje dlouhá léta jako archivář, zajímá se o historii, je členem České numismatické společnosti, rád cestuje, je stále aktivní a těší se z vnoučat svých bratrů a dobrého zdraví. S láskou a se zaujetím vzpomíná na své dětství a cítí přitom vděčnost za to, že dětství a svůj život mohl prožít harmonicky. Jeho práce a životní zkušenosti z něj učinily člověka, který je zvídavý a není lhostejný k tomu, co se děje v jeho okolí.

Při vzpomínání na dětství si uvědomil, že by svůj vděk za bohatý a naplněný život chtěl nějak splatit a odvděčit se za něj dobročinným skutkem. Rozhodl se proto, že svým příbuzným, přátelům a známým pošle psaní, ve kterém jim oznámí své přání a totiž, že si ke svým 60. narozeninám nepřeje žádné okázalé oslavy a dary. Naopak namísto organizování drahé oslavy měl v plánu zaslat finanční příspěvek ve prospěch SOS dětských vesniček, aby tím umožnil ohroženým dětem prožít stejně spokojené dětství, jaké měl on sám.

Tak se nakonec opravdu stalo. Pan Growka zaslal na náš účet finanční částku a dostali jsme od něj také velmi hezký dopis, který rozeslal své rodině a přátelům. Posuďte sami. Úryvek z něj si nyní můžete přečíst:

Je nasnadě, že zájem o historii mě provází velice dlouho, nyní v profesi archiváře. Za ta léta se mi v hlavě naskládalo mnoho různých střípků dějin, které občas vyplavou na povrch. A právě tak se stalo i nyní. Četl jsem kdysi, jak textilní továrník v Jeseníku obdaroval chudinský stav z radosti nad uzdravením své dcerušky, jak nezapomněl na finanční dary pro potřebné o svém životním jubileu.

Poznámka redakce: Text původního dopisu byl redakčně krácen se souhlasem autora – pisatele dopisu.