Výbor pro práva dítěte OSN ve svém posledním hodnocení z roku 2011 však Českou republiku kritizoval za upřednostňování ústavní péče před náhradním rodinným prostředím, například pěstounskou či komunitní péčí. Výbor tudíž Česku doporučil zahájit proces deinstitucionalizace a podpořit pěstounskou péči, zároveň vyzval ke zvýšení počtu sociálních pracovníků, kteří pracují s dětmi a jejich rodinami.

Ačkoliv se v posledních letech podařilo uvést do praxe pěstounskou péči na přechodnou dobu, počet dětí do tří let umístěných do ústavů příliš neklesl. V roce 2016 přijaly dětské domovy pro děti do 3 let 1 559 dětí.

Díky nárůstu počtu pěstounů na přechodnou dobu (v roce 2016 přijali 692 dětí) výrazně klesl počet kojenců a batolat, které se do ústavního zařízení dostaly z rozhodnutí soudu. Alarmující je ale velké množství dětí, jež každoročně končí v ústavní péči z rozhodnutí rodičů. Z tabulky níže je zřejmé, že toto číslo dokonce mírně roste.

Při příležitosti Dne dětských práv apelují SOS dětské vesničky na budoucí českou vládu, ministerstva zdravotnictví, sociálních věcí a školství a na radní krajských úřadů zodpovědných za tyto sektory, aby se zasadili o radikální snížení počtu dětí do 3 let (výhledově až do 7 let) umísťovaných do ústavní péče. V tomto věku představuje ústavní výchova zásadní ohrožení duševního i sociálního vývoje dětí a její důsledky poznamenávají tyto děti až do dospělosti.

20. listopadu 1959 vyhlásilo Valné shromáždění OSN Deklaraci práv dítěte, v níž se mimo jiné píše, že „dítě potřebuje k plnému a harmonickému vývoji své osobnosti lásku a porozumění“. Ve stejný den, jen o třicet let později, nahradilo OSN Deklaraci mnohem detailnějším dokumentem, Úmluvou o právech dítěte. K jejímu plnění se zavázalo 196 zemí včetně České republiky.

Vývoj počtu dětí do 3 let v ústavní péči:

Přijaté děti20122013201420152016
Se souhlasem rodičů1 2331 2071 2101 2121 266
Na základě předběžného  opatření soudu634474418361250
Nařízená ústavní výchova6559759343
Celkem1 9321 7401 7031 6661 559

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR