Jednou z forem pomoci, kterou SOS dětské vesničky poskytují dětem pocházejícím ze sociálně znevýhodněného prostředí, je i možnost smysluplně trávit volný čas, dohánět zameškané školní učivo či rozvíjet své zájmy a záliby. To vše nabízí nízkoprahové zařízení SOS Kajuta, kde se dětem naplno věnují sociální pedagogové.

SOS Kajuta nabízí útočiště převážně dětem ze sociálně slabších rodin, pro které je složitější najít smysluplné využití volného času. Důvodem může být jak to, že rodina nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení kroužků či jiných volnočasových aktivit, tak skutečnost, že rodiče své děti zanedbávají.

„Místo toulání po ulici nabízíme dětem místo, kam mohou kdykoliv přijít a něčemu zábavnému a užitečnému se tam věnovat. Je to taková střecha nad hlavou, odkud vás nikdo nevyhodí, když se chováte podle pravidel a respektujete ostatní,“ představuje své pracoviště Radim Kejík, vedoucí programu SOS Kajuta v Bystřici pod Hostýnem. Klub je obvykle pěkně rušným místem, každý den se v něm vystřídá až dvacet dětí. Za rok a půl svého působení se stal zázemím už pro více než 130 dětí.

Jednou z nejdůležitějších částí práce sociálních pedagogů je motivování dětí k dosahování lepších studijních výsledků a pomoc se zvládáním školních povinností. Děti často pochází z prostředí, v němž jim rodiče nejsou schopni při plnění studijních povinností pomáhat.

„Každý den tu máme vyhrazený čas pro doučování. Děti píší úkoly nebo si opakují učivo, se kterým mají problémy,“ upřesňuje Radimova kolegyně Anna Adámková.

Často se stává, že jsou právě oni jediní dospělí, kteří malým návštěvníkům klubu věnují svou pozornost, a i díky tomu se dozvídají o nejrůznějších problémech, se kterými se musejí děti potýkat, ať už se týkají jejich situace doma, ve škole či vztahů s vrstevníky. Nedílnou součástí jejich práce je tak i snaha pomoci dětem tyto problémy vyřešit.

Jakmile dojde na komunikaci s rodiči dětí, je to často to nejtěžší, s čím se pracovníci SOS Kajuty ve své práci potýkají. „Rodiče dětí, které klub navštěvují, většinou nemají zájem o to, co jejich děti ve volném čase dělají, a tak řešit s nimi případné problémy je mnohdy složité,“ vysvětluje Anna.

Ještě oblíbenější než plnění školních povinností je mezi dětmi čas věnovaný zábavě a hrám. V klubovně jsou jim na omezenou dobu k dispozici počítače, hrají stolní hry nebo můžou zapojit svou fantazii při různých výtvarných aktivitách. „Doslova magnetem je pak možnost jít do tělocvičny či na hřiště a tam si zahrát florbal nebo fotbal,“ dodává s úsměvem Radim.

Největší událostí pro děti pak bezesporu bývají společné výlety, které se pořádají vždy o prázdninách. „O výlety je velký zájem, a tak na ně vybíráme děti za odměnu. Vždy jedou ti, kteří si to nejvíc zaslouží. S dětmi jsme navštívili třeba zámek v Tovačově, Mamutí stezku u Přerova, Starojičínský hrad a máme za sebou i výlet do Prahy,“ doplňuje Radim.