Přednášky českých a zahraničních odborníků byly doplněny panelovou diskusí na téma aktuálních změn v pěstounské péči po novele zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, workshopy se zaměstnanci SOS dětských vesniček a přímými účastníky náhradní péče.

Hlavní program konference provázelo promítání dokumentárních i celovečerních filmů týkajících se náhradní rodinné péče a poster session, při kterém měly neziskové organizace možnost prezentovat účastníkům své aktivity.

Výstupem konference bude uveřejnění všech českých i zahraničních příspěvků v online sborníku.

Dvoudenní konference pořádaná pod záštitou MPSV a ve spolupráci s Katedrou sociální práce FF UK byla věnována tématu deinstitucionalizace náhradní péče o děti a přechodu mladých lidí z náhradní péče do samostatného života a na trh práce.

Cílem konference byla prezentace výstupů projektu širší odborné veřejnosti, proto byli na konferenci pozváni zástupci neziskových organizací pracujících s pěstounskými rodinami či se sociálně ohroženými dětmi a jejich rodinami, dále zaměstnanci zainteresovaných orgánů regionální státní správy a samosprávy, zástupci MPSV, pracovníci ústavních zařízení a rovněž zástupci akademické sféry. Pozvání nakonec přijalo 120 účastníků z různých koutů ČR.

V průběhu dvou dní zaznělo více než 15 českých a zahraničních prezentací. Některé z nich přivezli kolegové z SOS vesniček v Litvě, Estonsku a Bulharsku. Zkušenosti těchto partnerských zemí projektu se staly pro SOS dětské vesničky ČR inspirací a poučením pro jejich další činnost. K problematice přechodu od institucionální výchovy k pěstounské péči nabídl příspěvek Chris Christophides z britské organizace BAAF, který se zaměřil především na potřeby a vnímání dítěte v tomto procesu. Zajímavý pohled na proces deinstitucionalizace v Gruzii přednesl Andro Dadiani zastupující organizaci Every Child. V procesu překotné transformace a demokratizace gruzínské společnosti byla tamní ústavní zařízení ze dne na den zrušena a nahrazena alternativními organizacemi. Ne vždy však tato praxe přinesla žádoucí změny. Britskou organizaci Catch 22 – NCAS, která realizuje programy pro mladé lidi odcházející z pěstounské péče nebo mladistvé v sociálním ohrožení, představila Linda Briheim Crookall.