Koalice Za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via při příležitosti Mezinárodního dne závětí vyhlašuje každoročně Měsíc dobročinné závěti. V období od 13. září do 13. října 2023 dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti. Cílem je upozornit, že prostřednictvím dobročinné závěti lze konat dobré skutky jak za života, tak i po něm. Věnovat lze peníze, nemovitosti, cenné papíry… jakýkoliv, i malý dar se počítá.

V posledních deseti letech vzrostl počet lidí, kteří sepsali svou poslední vůli a nechali si ji notářsky ověřit, téměř na dvojnásobek. Část z nich ve své závěti uvádí mezi dědici vedle svých potomků či blízkých také neziskovou organizaci, které důvěřují. Někteří to dělají proto, že chtějí dát svému životu větší smysl, jiní třeba kvůli tomu, že žádné dědice nemají. Ze závětí tak neziskové organizace někdy získají drobnou částku, jindy i větší majetek, který dárce za života nashromáždil.

Několik takových dárců myslelo v minulosti také na SOS dětské vesničky. Z dědictví Sylvie a Stanislava Nábělkových financuje organizace už několik let volnočasové aktivity pro děti z ohrožených rodin, odkaz Zdeňka Voráčka zase pomohl vybavit metodické a vzdělávací centrum pro sociální pracovníky a pěstounské rodiče v pražských Lahovicích. „Pokaždé, když se dozvíme o tom, že na nás někdo pamatoval ve své závěti a stáváme se účastníky dědického řízení, přistupujeme k takovému daru s velkou vděčností a pokorou,“ říká ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová. „K odkazu těchto dárců ze závěti se chováme jako praví pozůstalí – každoročně na ně vzpomínáme, a tím nemyslím vzpomínku od stolu v kanceláři, jdeme jim několikrát ročně na hřbitov položit květiny a zapálit svíčku, jako to děláme pro naše blízké,“ dodává Jindra Šalátová.

Průzkumy opakovaně ukazují, že Češi jsou štědrým národem. Například podle posledního World Giving Indexu (za rok 2021) se filantropie v České republice umístila na velice solidním 13. místě ze 119 sledovaných zemí světa. Za rok 2021 jsme dokonce nejrychlejšími meziročními skokany. České darování ale neroste jen v jednorázové pomoci při krizích, jako bylo tornádo v roce 2021 nebo vloni fenomenální solidarita s Ukrajinou. Náš poslední průzkum ukázal, že lidé v ČR jsou postupně otevřenější i méně obvyklým cestám podpory dobročinnosti, jako jsou právě závěti,“ říká Jan Gregor z koalice Za snadné dárcovství.

V mnoha státech Evropy je forma darování ze závěti běžná – malý nebo velký dar poskytují tisíce lidí, a nejen ti bohatí. Dobrá vůle pomáhá světu, ve kterém žijeme, a každý dar má smysl. Českou iniciativu, výstižně nazvanou Závěť pomáhá, realizuje koalice Za snadné dárcovství sdružující přes třicet významných a respektovaných neziskových organizací.

Více informací najdete adrese www.sos-vesnicky.cz/zavet-pomaha.