Inženýr Stanislav Nábělek neměl vlastní děti. Když se jeho životní pouť blížila ke konci, odkázal své úspory dětem, které podporoval řadu let: sepsal závěť ve prospěch SOS dětských vesniček. U příležitosti třetího výročí od jeho odchodu jsme do areálu naší karlovarské SOS dětské vesničky umístili lavičku s pamětní tabulkou, abychom jeho jméno představili každému, kdo do naší karlovarské vesničky zavítá.

SOS dětské vesničky na své dárce nezapomínají

Inženýr Stanislav Nábělek a jeho sestra Sylvie odkázali své jmění SOS dětským vesničkám. Z jejich dědictví organizace mimo jiné každý rok hradí část volnočasových aktivit pro děti z pěstounských rodin a pro děti z rodin ohrožených, kterým pomáhají sociální pracovnice z terénní sociální služby SOS Kompas. Odkaz obou mecenášů připomíná pamětní tabulka umístěná na lavičce přímo v areálu SOS dětské vesničky v Karlových Varech, z níž je hezký výhled na hřiště i celý areál vesničky.

Dědictví po panu Zdeňku Voráčkovi zase pomohlo vybudovat metodické centrum v pražských Lahovicích, kde SOS vesničky pořádají desítky školení a dalších akcí pro pěstouny a odborníky z oblasti náhradní rodinné péče. Také pan Voráček má na budově metodického centra svoji pamětní tabulku.

O odkaz dárců, kteří zemřeli bez dědiců a své jmění velkoryse odkázali SOS dětským vesničkám, pečuje organizace i jiným způsobem: „Bereme dědictví jako velký závazek. Tím, že nám dárci odkázali své jmění, přijali nás vlastně do své rodiny,“ říká Jindra Šalátová, ředitelka organizace. „Nejen, že na tyto dárce vzpomínáme, ale také pravidelně navštěvujeme jejich hroby a pečujeme o ně,“ dodává Jindra Šalátová.