SOS dětské vesničky začnou nově pomáhat ohroženým dětem i v Moravskoslezském kraji. Díky podpoře nového generálního partnera, společnosti Heimstaden, otevírají v těchto dnech v Havířově novou pobočku SOS Přístav pro pěstounské rodiny. Těm nabídne organizace kromě doprovázení také zvýhodněné nájemní bydlení. Od nového roku potom spustí SOS dětské vesničky zcela novou službu SOS Kormidlo, určenou pro mladé rodiče v nesnázích, kteří kvůli nedostatku zázemí zvažují odložení dítěte do náhradní péče.

Vedle SOS Přístavu na podporu pěstounských rodin otevřou v lednu SOS dětské vesničky v Havířově také novou a zcela unikátní službu, nazvanou SOS Kormidlo. Tato služba bude zaměřena na velmi nezralé rodiče, matky s dětmi, rodiče, kteří sami vyrostli v dětských domovech nebo nemají potřebné rodinné zázemí a neví si s péčí o své vlastní děti rady. Těmto rodinám nabídne organizace intenzivní komplexní tréninkový program, během kterého se budou učit rodičovským dovednostem pod vedením zkušené sociální pracovnice. „Heimstaden nám pro potřeby této služby poskytnul několik garsonek, kde budou rodiče se svými dětmi moci šest měsíců bydlet,“ vysvětluje podstatu projektu ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová. „Po celou dobu je bude navštěvovat jejich klíčová sociální pracovnice a intenzivně s nimi pracovat na tom, aby po tomto tréninkovém pobytu zvládli nejen péči o dítě, ale vůbec celkově samostatně fungovat jako rodina,“ dodává.

Cílem této služby je pomoci těm mladým lidem, kteří ve vlastním dětství nezažili funkční rodinu a neměli tak od koho okoukat, jak být dobrými rodiči. „Až příliš často se setkáváme s tím, že mladí dospělí, kteří vyrostli v nefunkčním prostředí, se sami ve velmi mladém věku stávají rodiči. Touží si vynahradit, čeho se jim v dětství nedostávalo, ale záhy zjistí, že rodičovství je mnohem těžší, než si mysleli, a pokud se jim nedostane adekvátní podpory, mnohdy to vzdají a děti končí v náhradní péči. Věříme, že pokud jim v začátku někdo nahradí zkušenou maminku či babičku a o dítě je naučí pečovat, navíc v situaci, kdy několik měsíců nebudou muset řešit, kam s dítětem hlavu složit, dokáží už pak fungovat samostatně jen s podporou terénní sociální služby. Věříme, že i děti nezralých rodičů mohou při dostatečné podpoře prožít šťastné dětství ve vlastní rodině,“ popisuje hlavní cíl projektu Jindra Šalátová.

SOS dětské vesničky podporují děti a jejich rodiny v Praze, Středočeském, Karlovarském, Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji, několik málo rodin doprovází také v kraji Vysočina. Moravskoslezský kraj je tedy sedmým, počítáme-li Vysočinu, pak dokonce osmým krajem, ve kterém působí. Pěstounským rodinám a jejich dětem z Havířova a okolí budou SOS vesničky nabízet širokou škálu služeb doprovázející organizace, podobně jako v dalších lokalitách. Navíc ale budou poskytovat rodinám unikátní možnost požádat o zvýhodněné nájemné v několika bytech, které pro tuto příležitost uvolnil partner projektu, společnost Heimstaden. Postupně tu tedy vznikne něco na způsob čtvrté SOS dětské vesničky, ovšem decentralizované, rozptýlené mezi běžné nájemníky.

„V podpoře pěstounských rodin mají SOS dětské vesničky už více než padesátiletou tradici,“ říká ředitel doprovázení pěstounských rodin Cyril Maliňák. „Pomáháme náhradním rodinám bez ohledu na to, jestli mají děti v dlouhodobé péči nebo jsou přechodnými pěstouny, jestli jsou s dětmi příbuzní či bez pokrevních vazeb. Zaměřujeme se na upevnění vztahu mezi pečujícími rodiči a přijatými dětmi, protože láskyplné zázemí je klíčové pro jejich budoucí vývoj. Pomáháme rodinám také v kontaktu s biologickou rodinou dítěte,“ uvádí Cyril Maliňák příklady toho, jakým způsobem organizace s rodinami pracuje.

SOS dětské vesničky jsou mezi ostatními doprovázejícími organizacemi unikátní v tom, že pěstounským rodinám v některých lokalitách nabízejí i zvýhodněné bydlení. Vedle tří tradičních SOS dětských vesniček v Karlových Varech, Brně a Chvalčově se díky podpoře společnosti Heimstaden tato služba rozšíří právě i do Havířova. „Ne všichni mají to štěstí, že vyrůstali v milující rodině. Deficit osobních vztahů může děti poznamenat na celý život. Pakliže můžeme něco udělat, pojďme do toho. Jsem hrdý na našeho vlastníka, že vidí svět skrz tyto hodnoty a dokáže je přenést do celé firmy i mezi zaměstnance. Protože ani oni nezůstanou stranou a do programů se osobně zapojí jako dobrovolníci,“ říká Jan Rafaj, generální ředitel společnosti Heimstaden v Česku.

Nezisková organizace SOS dětské vesničky vznikla v tehdejším Československu v roce 1969 s cílem umožnit dětem, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči, vyrůstat v rodinném, láskyplném prostředí. Dnes doprovází organizace pěstounské rodiny téměř po celé republice, původní SOS vesničky slouží jako zázemí služeb a možnost zvýhodněného nájemného bydlení pro pěstouny. Vedle toho poskytují SOS dětské vesničky také terénní sociální služby ohroženým rodinám, aby se zvládly postarat o vlastní děti a ty jim nemusely být odebrány. Provozují také krizová centra SOS Sluníčko pro děti v akutní situaci, a dále Dům na půl cesty pro mladé lidi, kteří vyrostli v náhradní péči a nyní se osamostatňují. Celkem pomohou SOS dětské vesničky ročně více než tisícovce ohrožených dětí.

Švédská společnost Heimstaden je třetím největším  poskytovatelem nájemního bydlení v Evropě, v České republice je vůbec největší svého druhu. V červnu 2021 spustil Heimstaden společně s mezinárodní federací SOS Children’s Villages International celosvětový partnerský projekt A Home for a Home. Za každou každou bytovou jednotku, kterou vlastní, poskytne Heimstaden 100 EUR  SOS dětským vesničkám po celém světě – tedy více než 11 milionů EUR ročně. Peníze se použijí na zajištění bezpečného domova a dobrého startu do života pro co nejvíce dětí, a to jak v zemích, kde je Heimstaden aktivní, tak i mimo ně. V České republice financuje společnost Heimstaden mimo jiné otevření nové pobočky SOS dětských vesniček v Havířově.