SOS dětské vesničky ve spolupráci s Attachmentovým centrem ATTA otevírají na podzim 2020 druhý běh Komplexního výcvikového programu zaměřeného na problematiku práce s dětmi v NRP, tj. s dětmi, které prožily vývojové trauma a trpí poruchami ve vytváření citového pouta – attachmentu (otevření II. běhu výcviku určeného terapeutům očekáváme na začátku roku 2021).

Výcvik pomůže profesionálům získat znalosti a dovednosti potřebné pro pomoc dítěti i těm, kteří o ně pečují, pěstounům či adoptivním rodičům. Pomáhají rozumět příčinám projevů chování dítěte a ukazuje cesty, jak se dá k dítěti přistupovat tak, aby se jeho zranění z minulosti postupně uzdravovala.

Jedná se o zcela unikátní výcvikový program, který propojuje nejnovější poznatky o vlivu komplexního vývojového traumatu na vývoj mozku zanedbávaných, týraných a zneužívaných dětí (Daniel Siegel, Bessel Van der Kolk, Jonathan Baylin)  s poruchami chování (Daniel Hughes), které tyto děti často vykazují.

Podrobný obsah výcviku

 Výcvikový program je určen těm odborníkům, kteří poradensky pracují s dětmi s poruchami attachmentu a s jejich rodinami.

Program výcviku

 • teorie attachmentu, komplexní vývojové trauma a jeho vliv na vývoj mozku dítěte
 • poruchy chování u dětí s komplexním vývojovým traumatem, vhodné výchovné intervence, terapeutické rodičovství
 • práce s traumatem, zpracování historie dítěte a kontakt dítěte s biologickou rodinou
 • dítě s poruchami attachmentu ve škole
 • principy specializovaných terapeutických metod využívaných při práci s dětmi s poruchami attachmentu : Dyadická vývojová psychoterapie, Terapie hrou, Filiální terapie, Theraplay, Dotyková terapie
 • supervize

 Akreditace/certifikáty

 • některé výukové bloky jsou samostatně akreditovány MPSV, sociální pracovníci si tak mohou v rámci výcviku splnit povinné vzdělávání

 Rozsah a struktura výcviku:

 • celkový rozsah výcviku 192 hodin
 • osm třídenních setkání, data jednotlivých setkání budou upřesněna
 • doba trvání výcviku 18 měsíců
 • max 20 osob v jedné výcvikové skupině
 • účastnící obdrží výukové materiály k jednotlivým setkáním
 • předpokládá se individuální studium zadaných materiálů mezi jednotlivými setkáními
 • v rámci jednotlivých výukových modulů bude vyčleněn čas pro supervizní práci
 • na konci výcviku účastníci odevzdávají krátkou kazuistiku, kde ukazují nově nabyté vědomosti na své práci s konkrétní rodinou

Účastníci programu se seznámí se problematikou poruch attachmentu, vlivem raného traumatu na vývoj mozku, základy terapeutického rodičovství, způsoby zpracování historie a zásadami kontaktu s biologickou rodinou, s účinnými terapeutickými postupy jak těmto dětem pomoci (Dyadic Developmental Psychoteraphy – DDP, Filiální terapie, Theraplay, Dotyková terapie) a obdrží autorské materiály ke studiu.

Přihláška ke stažení ZDE.

Vyplněnou přihláška je možné zasílat na adresu: Nikola.svimberska@sos-vesnicky.cz v termínu od 1. 4. do 31. 5. 2020.

S přihlášenými účastníky proběhne během jara/léta 2020 přijímací pohovor, data budou upřesněna. Podmínkou přijetí do výcviku je přímá poradenská práce s dětmi s poruchami attachmentu a přímá práce s náhradními rodinami.

Cena výcviku

Náklady výcviku významným způsobem pokrývají SOS dětské vesničky ze svých zdrojů, proto je možné nabízet účast za mimořádně výhodnou cenu. Předpokládaná cena pro účastníky bude 25 000 Kč.

  Doba a místo konání výcviku

 • Praha 5 Lahovice
 • Počátek výcviku podzim 2020, předpokládané ukončení výcviku podzim 2022

Lektoři

 • odbornými garanty výcviku budou PhDr. Jana Kovařovicová a PeaDr. Petra Pávková, které mají mnoholeté zkušenosti v oblasti práce s dětmi s poruchami attachmentu
 • na výcviku se budou dále podílet další zkušení odborníci: Mgr. Gabriela Vykypělová, Mgr. Zdenka Štefanidesová, Bc. Šárka Francírková, Petra Zálešáková, Mgr. Jolana Průšková, Mgr, Barbora Petránková