Viry ani bakterie nemají v našich brněnských a prostějovských pobočkách šanci! Společnost Kärcher Home & Garden se letos totiž rozhodla darovat nám dva profesionální vysavače T 15/1 Hepa a T 11/1 Classic Hepa, které disponují HEPA filtrem se stupněm filtrace a separace min. 99,95 %. Filtr zadržuje i ty nejmenší částice, jako jsou viry, aerosoly a bakterie. V loňském roce Kärcher nejen daroval extraktor na koberce, ale také zajistil v areálu brněnské vesničky čištění dětského hřiště a ekologicky odstranil z dlažby plevel a trávu pomocí přívěsného vysokotlakého stroje s ohřevem a režimem páry. Děkujeme!