V ROCE 2016 JSME POMOHLI CELKEM 1272 DĚTEM. JAK A KOMU JSME POMÁHALI?

  • Pomohli jsme 255 rodinám v nouzi, kterým hrozilo odebrání dětí, celkem podpořených 875 dětí
  • Pokud biologická rodina selže, je skvělé, že jsou tu lidé, kteří opuštěným dětem poskytnou láskyplný domov. Podpořili jsme 57 pěstounských rodin s 119 dětmi
  • Pomohli jsme 74 ohroženým dětem v krizové situaci vyžadujícím okamžitou pomoc
  • Pomohli jsme 36 dětem dočasně umístěných v krizovém zařízení SOS Sluníčko najít cestu zpět domů a 8 dětem najít domov v náhradní rodině
  • 19 mladým lidem z dětského domova nebo pěstounské péče jsme pomohli studovat a postavit se na vlastní nohy

Za tím vším stojí 43 440 hodin práce sociálních pracovníků a 57 648 odpracovaných hodin tet – pečovatelek.