Společnost Hasbro dětským přáním rozumí. Její zástupci proto navštívili koncem prosince naše karlovarské SOS Sluníčko, aby dětem zkrátili čekání na Vánoce. Kromě dárků přivezli také finanční dar, který použijeme na zajištění provozu krizového centra. Děkujeme!!!