V nízkoprahovém centru SOS Kajuta nabízíme bezplatně a anonymně programy pro všechny příchozí děti ohrožené jakoukoliv formou negativních vlivů vnějšího prostředí i rodiny. Naším cílem je vyvést děti z rizikového prostředí formou vzdělávání, zvyšování jejich sociálních dovedností a smysluplným využitím volného času. Jednou z priorit je motivace k dosahování lepších školních výsledků a předcházení sociálnímu vyloučení dětí.

Děti, sport a pohyb odjakživa patřily k sobě. Jak se hezky česky říká: „Ve zdravém těle, zdravý duch.“ A protože pro děti nejsou důležité jen dobré školní výsledky a vzdělávání, ale také aktivní odpočinek, patří už tradičně mezi pravidelné aktivity SOS Kajuty sportovní středa. Vždy v tento den Anička s Radimem – pracovníci SOS Kajuty – s dětmi vyráží do tělocvičny v Sokolovně, kde se odehrávají nelítostné boje s hokejkami. Nejde však o žádný bojový sport, ale o jednu ze sportovních disciplín, která se vyvinula zřejmě z ledního hokeje – o florbal.

FAIR PLAY

Vše probíhá dle řádných pravidel a v duchu fair play. Hráči bojují o výhru ze všech sil a někteří jsou v hale ochotní vypustit i duši. Pro velký zájem mezi dětmi, kdy počet zájemců převyšuje počet hráčů, kteří mohou reálně do hry nastoupit, dochází k jejich výběru. A tak tedy ten kdo chce jít do tělocvičny a zahrát si, musí pro to něco udělat. Nejde jen o dodržování pravidel Kajuty a slušné chování. Přednost mají vždy ti, kteří docházejí pravidelně na doučování, snaží se ve škole dosáhnout lepších výsledků či se třeba sami dobrovolně podílejí na jiných aktivitách, ve kterých se mohou rozvíjet.

ODMĚNA

V tělocvičně se však také hraje kromě vítězství o odměny. Děti si mohou vybojovat třeba delší čas strávený na počítači, občas jsou odměnou i sladkosti či jiné drobnosti. Když je přece jen zájemců o florbal velký nadbytek, pořádáme jednou za čas turnaje, kdy proti sobě nastupují tři družstva. Výsledky se zapisují do tabulky a na závěr nechybí samozřejmě jejich vyhodnocení a předání slíbených trofejí. Zápasy provází bouřlivá kulisa, každé družstvo chce vítězství získat pro sebe, jako by se konalo skutečné Mistrovství světa. Právě to vede ke stmelení kolektivu, děti se učí navzájem spolupracovat, dodržovat pravidla a svým výkonem a nasazením také o něco bojovat.

HRA PODLE PRAVIDEL

U dětí ze sociálně znevýhodněného nepodnětného prostředí není obvyklé, že dodržují pravidla bez neustálého napomínání, a aby vše fungovalo hladce, tedy alespoň chvíli v klidu a bez rozporů. V případě středečního florbalu či výletů, které pro děti pořádáme, to však neplatí. Zde jako bychom mávli kouzelným proutkem a najednou vše funguje jak má. Pokaždé když se už blíží středa, děti z Kajuty netrpělivě vyčkávají okamžiku, kdy konečně s hokejkami vyrazí do své oblíbené Sokolovny a společně s vedoucími si užijí hodinu sportovního zápolení, smíchu a radosti, která jim dovolí zapomenout na běžné všední starosti.