VÁŽENÁ PANÍ POSLANKYNĚ,

VÁŽENÝ PANE POSLANČE,

jako Asociace Dítě a Rodina, sdružující více než 60 organizací, působících v oblasti péče o ohrožené děti, si Vás dovolujeme oslovit s komentáři k předloženým pozměňovacím návrhům k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, které se týkají pěstounské péče – sněmovní tisk č. 854.

NAVÝŠENÍ ODMĚNY DLOUHODOBÉHO PĚSTOUNA

Pozměňovací návrhy poslankyň Jitky Chalánkové (TOP 09) a Zuzany Kailové (ČSSD) navrhují zvýšit odměnu dlouhodobého pěstouna.  Tyto návrhy rozhodně podporujeme. Jak uvádí paní poslankyně Chalánková, je nezbytné ocenit jejich práci.  V tomto případě však upřednostňujeme návrh paní poslankyně Kailové, z důvodu umožňující automatickou valorizaci odměn, která se jeví jako dlouhodobě přínosnější. Snížení státního příspěvku na doprovázení z částky 48.0000,- Kč ročně na 24.000,- Kč.

PANÍ POSLANKYNĚ CHALÁNKOVÁ NAVRHUJE SNÍŽIT STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK, ANIŽ BY UVEDLA DŮVODY, KTERÉ JI VEDLY K TOMUTO ROZHODNUTÍ.

Dovolujeme si tedy uvést pár zásadních argumentů, proč by návrh neměl být akceptován:

a) Již nyní je příspěvek nedostačující pro kvalitní a intenzivní práci v rodinách (původní návrh zákona předpokládal zásadně vyšší podporu státu pro poskytování odborné péče v oblasti NRP, a to ve výši 60.000,- Kč ročně. Nakonec bylo schváleno pouze 48.000,- Kč).

b) Je potřeba si uvědomit, že pěstounské rodiny potřebují celou škálu podpůrných služeb (např. vzdělávání, podpora kontaktu dítěte s jeho biologickou rodinou, odlehčovací služby, psychologické a terapeutické služby a další návazné odborné služby). Pokud dojde ke snížení příspěvku, bude kvalita i kvantita těchto poskytovaných služeb ohrožena. Zároveň snížení příspěvku ohrozí poskytování služeb pověřenými osobami v zákonném rozsahu.

c) Příspěvek vyplácí úřad práce a existuje přesná finanční metodika na jeho využití. Toto využití úřad práce pravidelně kontroluje.

d) Dále připomínáme, že doprovázející organizací nemusí být jen nezisková organizace, ale pěstoun může být doprovázen jakoukoliv pověřenou osobou dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, tedy i krajskými úřady, obecními úřady s rozšířenou působností, obecními úřady, příspěvkovými organizacemi krajů a obcí, nestátními organizacemi či fyzickými osobami s příslušným pověřením.