Mezinárodní federace SOS Children’s Villages International, která působí ve 137 zemích celého světa a jejíž součástí jsou i české SOS dětské vesničky, nařídila zřízení nezávislé zvláštní komise, která prozkoumá porušování dětských práv. Nově také bude vytvořen institut ombudsmana hájícího práva dětí v celé globální organizaci SOS Children’s Villages.

Mezinárodní federace SOS Children´s Villages International s velkou lítostí oznamuje, že externí šetření odhalilo v několika zemích případy selhání ochrany práv a bezpečí dětí, včetně případů týrání a zneužívání. Žádný z těchto případů se neodehrál v České republice. SOS Children’s Villages do těchto zemí vstupovaly s cílem zajistit dětem bezpečí, a skutečnost, že se to v konkrétních případech nepovedlo, je pro mezinárodní federaci velkým zklamáním. Nově zřízená nezávislá komise navrhne taková opatření, která opakování podobných incidentů do budoucna pomůže předejít a zamezit.

„V SOS dětských vesničkách vyznáváme politiku nulové tolerance vůči porušování práv dětí. Jejich ochranu bereme nesmírně vážně, je to pro nás absolutní priorita“ říká ředitelka SOS dětských vesniček Česká republika Jindra Šalátová. „V našem státě, podobně jako v dalších evropských zemích, máme nastaveny velmi přísné mechanismy a procesy, které zajišťují dětem v naší péči nejvyšší možnou ochranu. Také díky tomu se žádný z případů netýká naší národní organizace. Abychom ještě více posílili práva  dětí a zabezpečili, že ani do budoucna k žádným incidentům nedojde, zřídíme i u nás pozici dětského ombudsmana. Selhání sesterských organizací nás velice mrzí a věříme, že tato odhalení povedou ve všech 137 zemích, kde SOS Children’s Villages  působí, k důsledné ochraně všech dětí a jejich práv,“ dodává Jindra Šalátová.