Děti z SOS dětských vesniček mají nově svého ombudsmana, kterého si samy zvolily. Jeho úkolem bude hájit práva dětí v situacích, kdy budou mít pocit, že jim někdo ubližuje, ohrožuje je nebo se z jakéhokoli důvodu necítí bezpečně. Svou činnost zahájí dětský ochránce symbolicky 20. listopadu, tedy na Den dětských práv, který připomíná výročí podepsání Úmluvy OSN o právech dítěte.

Děti se mohou setkat s bezprávím v mnoha podobách, doma, ve škole, na hřišti, v parku, na kroužcích nebo třeba v dopravních prostředcích. V ideálním případě se s tím svěří někomu dospělému, kdo jim pomůže situaci vyřešit. Jenomže některé děti nemají nikoho, komu by natolik důvěřovaly. Někdy situaci nerozumí a bojí se, že ji možná samy zavinily. Někdy se stydí. Někdy mají strach, že se to dozví rodiče nebo třeba kamarádi.

„Jedním z hlavních cílů naší práce je, aby se děti cítily bezpečně,“ říká ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová. „V ideálním světě bychom dokázali zajistit, aby se žádnému z dětí nic zlého nestávalo, v reálném světě to zařídit bohužel neumíme. Snažíme se ve všech našich službách pomoci vytvořit dětem takové podmínky, aby jejich dětství probíhalo co nejlépe. Někdy ale ani to nestačí, nejsme s dětmi 24 hodin denně. Nedokážeme předejít tomu, aby je spolužáci ve škole šikanovali, nepodaří se vždy včas odhalit, že některý z rodičů dětem ubližuje, není v našich silách ohlídat, aby trenér nebo starší spolužák nesahal na dívky způsobem, který jim nebude příjemný,“ vyjmenovává Jindra Šalátová jen několik příkladů, s čím se děti mohou potýkat.

S takovými situacemi se běžně děti svěřují pracovníkům SOS dětských vesniček, se kterými jsou v pravidelném kontaktu. Jenomže co když se dítě obává, že by se to mohli dozvědět rodiče? Co když do rodiny dochází žena, ale dítě by se raději svěřilo muži, nebo naopak? Nebo co když má dokonce dítě pocit, že se mu křivda stala právě ze strany zaměstnance SOS dětských vesniček? Pro všechny tyto případy mají nyní děti možnost obrátit se na svého ochránce.

Z pěti kandidátů si 230 hlasujících dětí z celé republiky vybralo Radima Kejíka, vedoucího volnočasového centra SOS Kajuta, který v SOS dětských vesničkách pracuje už 11 let. „Roli ombudsmana chápu jako pozici důvěrníka, kterému se děti mohou svěřit se svými problémy, a to zejména v případě, že o tom z jakéhokoli důvodu nemohou nebo nechtějí mluvit s nikým ze svého blízkého okolí,“ říká Radim Kejík. „Mohou mi zavolat, napsat e-mail, kontaktovat mě přes facebook, instagram, napsat přes messenger nebo si se mnou sjednat videohovor,“ vyjmenovává možnosti, jak se mohou děti s ombudsmanem spojit. Dětem, které by se zdráhaly řešit svůj problém s mužem, bude k dispozici zástupkyně ombudsmana Lenka Semová. Aby děti věděly, kdo jim chce pomáhat, plánují ombudsman i jeho zástupkyně objet v následujících měsících všechny lokality, kde SOS dětské vesničky působí, dětem se osobně představit a vysvětlit jim, jak bude nová služba fungovat. Ombudsman bude při řešení problémů využívat celou síť odborníků, kteří v SOS dětských vesničkách působí nebo s nimi spolupracují.

Svého ochránce práv mají například klienti pojišťoven nebo spotřebitelé, také žáci a učitelé ve školách, jak ukazuje úspěšný televizní seriál. Ovšem ombudsman, jenž by komplexně hájil práva dětí, v České republice prozatím chybí, ačkoliv ve většině evropských zemí svého dětského ombudsmana mají. SOS dětské vesničky nemohou suplovat stát, ale alespoň děti a mladí lidé využívající některou ze služeb této organizace, se nyní svého ochránce dočkali. Organizace pomůže ročně více než tisícovce dětí.