Dokážete si představit lepší rozloučení s prázdninami, než je návštěva zámku v Loučné nad Desnou spojená s vydatným obědem a následným dováděním na široko daleko nejkrásnějším dětském hřišti? Přesně tak strávily poslední den prázdnin děti ze zábřežského SOS Kompasu. A nechyběla ani zmrzlinová odměna pro vítěze minigolfového turnaje i všechny zúčastněné.

Počasí nám přálo a tak jsme mohli strávit den procházkou v zámeckém parku a poté zábavou na nejkrásnějším dětském hřišti v širokém okolí. Síly děti doplnily vydatným obědem – řízky a brambory doslova zmizely z talířů. Po obědě děti dostaly golfové hole a míčky a šlo se na minigolf. Většina dětí hrála minigolf úplně poprvé, ale velmi rychle pochopily, jak dostat míček do jamky. Děti si vzájemně počítaly a zapisovaly průběžné skóre, takže jsme nakonec mohli vyhlásit vítěze. Všichni jsme se odměnili zmrzlinou. Děti měly kromě oběda zajištěny i svačinky a sladké odměny.

Všichni jsme výlet hodnotili jako velmi vydařený.