Děti z turistického oddílu při Mateřské školce Studánka v Brně se rozhodly podpořit SOS dětskou vesničku v Brně. Autorkou této myšlenky byla vedoucí jejich oddílu, paní Regina Böhmová, která zorganizovala s dětmi pro děti zábavné tvořivé odpoledne plné her a soutěží v prostorách přilehlých k MŠ Studánka.

Děti se svými rodiči společně napekli pečivo, perníčky a vyrobili různé drobné upomínkové předměty, které děti rodičům, hostům a návštěvníkům akce poté prodávaly. Odpoledne si všechny děti a rodiče náramně užili. Na všech soutěžních stanovištích bylo velmi rušno, ozýval se dětský smích, všichni se dobře bavili a přitom pomohli dobré věci. Peníze z této sbírky pak přišly do SOS dětských vesniček osobně předat samy děti, které se akce účastnily a pomáhaly ji zorganizovat.  Celkový úctyhodný výtěžek 9 362,- Kč tak prostřednictvím SOS dětských vesniček připadl ohroženým dětem, které nemají štěstí vyrůstat v láskyplném rodinném prostředí.

Mnohokrát děkujeme!