Terénní sociální služba SOS dětských vesniček působí v Přerově deset let. Za tu dobu podpořily sociální pracovnice 361 ohrožených rodin a pomohly tak několika stovkám dětí zůstat s vlastními rodiči. Při příležitosti desátého výročí pořádá přerovská pobočka služby nazvané SOS Kompas den otevřených dveří.

SOS Kompas je služba, která pracuje s rodinami, jež se ocitly v krizi a hrozí jim, že by jim mohly být děti odebrány do náhradní péče. Pomáhají jim vyřešit problémy s nevyhovujícím bydlením, s nalezením práce, která je slučitelná s péčí o děti, učí rodiče hospodařit s penězi, podporovat děti ve správném vývoji a v plnění školní docházky a všestranně zvyšují jejich rodičovské kompetence. S dětmi pak sociální pracovnice řeší problémy, se kterými se potýkají jak doma, tak v dětském kolektivu, pomáhají jim sehnat odpovídající lékařskou péči, řeší i jejich psychické obtíže.

„Cílem naší služby je umožnit co nejvíce dětem, aby mohly zůstat ve vlastní rodině a vyrůstat v láskyplném prostředí. Pokud je pro dítě v rodině bezpečno a rodiče ho mají rádi, stačí většinou troška pomoci zvenčí, aby se o děti dokázali postarat a to tak nemuselo končit v náhradní péči,“ říká vedoucí sociální služby SOS Kompas v Přerově Monika Pazderová. „Zájem dítěte je pro nás na prvním místě. Pokud při našich návštěvách zjistíme, že dítěti někdo soustavně ubližuje nebo mu hrozí nějaké nebezpečí, zasáhneme. Není cílem udržet dítě v rodině za každou cenu,“ dodává Monika Pazderová.

Zájemci o terénní sociální službu SOS Kompas mohou navštívit přerovskou pobočku při příležitosti Dne otevřených dveří 17. října na adrese Žerotínovo náměstí 12. Více informací o službě najdete na webu organizace www.sos-vesnicky.cz.